Konut kira gelirleri istisna tutarları 2015

Konut kira gelirleri istisna tutarları 2015 belli oldu. Peki istisna tutarları yıllara göre nasıl bir seyir izledi?

Konut kira gelirleri istisna tutarları 2015

Konut kira gelirleri istisna tutarları 2015 açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. Maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3 bin 600 TL şeklinde belirlendi.

Kira geliri vergisi hesaplamada istisna tutarının önemi büyük. Çünkü konut sahibinin bir yıl boyunca elde ettiği kira geliri, bu söz konusu istisna tutarını aşıyorsa, vergi ödemesi zorunlu hale geliyor. Ve vergi verilecek toplam gelirden istisna tutarı düşürülerek, vergi hesaplaması yapılıyor. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı konut kira geliri istisnası 2015 ise, 3 bin 600 TL oldu. Yani 2016 yılında ödenecek 2015 yılı konut kira gelirlerinizin toplamı 3 bin 600 TL'yi aşıyorsa, bu vergi vereceğiniz anlamına geliyor.

Konut kira gelirleri istisna tutarlarının yıllara göre izlediği seyir ise aşağıda yer alıyor;

2001: 700 TL,

2002: 950 TL,

2003: 1.500 TL,

2004: 1.800 TL,

2005: 2.000 TL,

2006: 2.200 TL,

2007: 2.300 TL,

2008: 2.400 TL,

2009: 2.600 TL,

2010: 2.600 TL,

2011: 2.800 TL,

2012: 3.000 TL,

2013: 3.200 TL,

2014: 3.300 TL,

2015: 3.600 TL.