Konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı

Tüketicilerin konut edinimi amacıyla kullandığı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konut değerine oranını yüzde 80'den fazla olamayacak şekilde belirleyen düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı

Hükümetin, kredi kartları, tüketici kredileri ve konut kredileri gibi alanlarda önemli düzenlemeler içeren reform paketi bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, konut kredisi çekecek tüketiciler için, konut bedelinin yüzde 25'lik kısmını ödeme zorunluluğu da yüzde 5'lik düşüşle yüzde 20'ye gerilemiş oldu. 

Konut kredilerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayınlandı
Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankaları Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te, yeni dönem: "Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz." şeklinde belirlendi. 

Gayrimenkul değerlemesi, yetkilendirilmiş şirketlerce yapılacak
Yeni yönetmelikle birlikte sınırlamaya konu olan krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlendirmesinin değerleme şirketlerine yaptırılmasına karar verildi. Bu şirketlerin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirileceğine ve kredilendirmede bu değerlerin kullanılacağına da dikkat çekildi. 

Tüketici kredilerinde vade sınırı: 48 ay
Söz konusu yönetmeliğin tüketici kredilerinin vadesini 48 ay ile sınırlayan ikinci madesinde de, 

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.” ifadelerine yer verildi.