Konut kredisine yeni düzenleme!

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ile 36 ayı aşmayan kredilerden erken ödeme cezası yüzde 1 oldu

Konut kredisine yeni düzenleme!

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ile daha önce 36 ayı aşmayan kredilerden erken ödeme cezası yüzde 1 oldu. Daha önce 36 ayı aşmayan kredilerde, erken ödeme durumlarında yüzde 2 erken ödeme cezası alınıyordu. Yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik ile birlikte bu oran yüzde 1 olacak. 

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne göre, konut finansmanı kuruluşları, finansman koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından bir süre önce tüketiciye vermek zorunda. Kredi talebinin reddi durumunda ise kuruluş, tüketiciyi ücretsiz olarak bilgilendirecek. 

Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Sigorta istenmesi durumunda, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden kısa olacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. 

Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Erken ödenen miktarlara hükümlere uygun indirim yapılacak. 

Erken ödeme cezası yüzde 1

Tüketici, borçlandığı tutarı vadesinden önce öderse, konut finansmanı kuruluşu, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebilecek. Bu durumda erken ödeme tazminatı, erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1, aşanlarda ise yüzde 2'yi geçmeyecek. 

Konut finansmanı sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu hale gelecek. Sözleşmeye ilişkin açılan hesaplardan kredi ile ilgili işlemler yapılması durumlarında, tüketiciden hesapla ilgili ücret ve masraf talep edilmeyecek.