Konut projelerinde satışlar ne durumda?

Medyada reklamlarıyla sık sık karşılaştığımız konut projelerin satışları nasıl gidiyor? İşte, REIDIN.com’un hazırladığı “Stok Erime Hızı” verileri

Konut projelerinde satışlar ne durumda?

28 Eylül 2012 / emlakwebtv

Sayıları her gün giderek artan markalı konut projeleri sadece şehirlerin çehresini değil, bireylerin yaşam alanlarından beklentilerini de dönüştürüyor. Peki,  medyada reklamlarıyla sık sık karşılaştığımız bu projelerin satışları nasıl gidiyor? İşte, REIDIN.com’un hazırladığı “Stok Erime Hızı” verileri…

Stok Erime Hızı  
Aktif olarak satışa sunulan projelerin aylık verileri baz alınarak hazırlanan Stok Erime Hızı verilerine göre, Ocak 2010 tarihinden itibaren konut projelerinin stok erimeleri iniş çıkışlı bir grafik göstermiştir.  Ocak 2010 – Temmuz 2012 tarihleri arasında Türkiye  genelinde stok erime hızının en yüksek olduğu ay %11.54 ile Ağustos 2010, en düşük olduğu ay ise %1.01 ile Haziran 2012 olmuş.   

İstanbul Asya ve Avrupa farkı
İstanbul’un iki yakası iki farklı şehir gibidir derler… Konut projelerinin stok erime hızına baktığımızda, gerçekten de iki yakanın birbirinden çok farklı dinamikleri olduğunu gözlemleyebiliyoruz:  Örneğin, Avrupa yakasındaki proje stok erime hızı  %16.51 ile tavan yaparken, bu durum Asya yakasına paralel şekilde yansımıyor, Asya’daki oran  %7.94 olarak kalıyor (Eylül 2010). Veya benzer şekilde, Asya yakasında proje stok erime hızı %14.03 ile zirve yaparken, Avrupa yakası %1.87 ‘de kalabiliyor (Ocak 2011).

Avrupa yakasındaki stok erime hızları daha iniş çıkışlı bir seyir izleyebiliyor; örn. en yüksek %16.51 (Eylül 2010) gibi bir orandan, en düşük %0.54’e (Haziran 2012) inebiliyor. Asya yakası projeleri ise biraz daha tutarlı bir stok erime hızı aralığı ortaya koyuyor: %14.03 tavan (Ocak 2011) ile  %1.55 taban (Ekim 2011) arasında değişebiliyor.   

Avrupa’da 33 ve Asya’da 21 projenin baz alındığı yukarıdaki grafiğe göz atıldığında, halkın Asya kıtasından yana tercih yaptığı, Asya’daki stokların Avrupa’dakilere göre belirgin bir farkla daha fazla eridiği gözlemlenebilir.  

www.reidin.com