Konut sektörü ve yeni vergi düzenlemesi

ÖTV ve KDV oranlarına ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile konut sektörünü yakından ilgilendiren vergi indirimlerine gidildi

Konut sektörü ve yeni vergi düzenlemesi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV ve KDV kararlarıyla birlikte konut sektörünü yakından ilgilendiren bir dizi uygulama da hayata geçmiş oldu. 

Konut sektörü ve vergi indirimleri

31.1.2017 tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararname Eki'nde yer alan karar kısmında, konut sektörüyle ilgili olarak şu düzenlemelere gidildi:

- Ön ödemeli konut satış sözleşmesi damga vergisi oranları kaldırıldı: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı 0'a düşürüldü

1 Ocak'tan önce ve sonra yapı ruhsatı alınan projelerdeki KDV oranları

1- Yapı ruhsatı 1.1. 2013 -31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut projeleri ve kamu kurum kuruluşları ya da iştiraklerinin 1.1.2013'ten itibaren ihalesi yapılacak konut inşaatı projelerinde 500 TL ile 1.000 TL arasındaki konutların tesliminde ilgili maddenin birinci fıkrasının c bendinde belirtilen vergi oranı yani yüzde 8; 1.000 TL ve üzerinde bu maddenin birinci fıkrasındaki a bendinde yer alan vergi oranı yani yüzde 18 uygulanacak.

2- Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum kuruluşlarının ve iştiraklerinin ihalesi 1.12017 tarihinden itibaren gerçekleşeceğin konut inşaatı projelerinde: 1.000 -2.000 TL arasındaki konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının c bendindeki vergi oranı-yüzde 8-, 2.000 TL üzerindeki konutların tesliminde ise bu maddenin birinci fıkrasının a bendine belirtilen vergi oranı-yüzde 18- uygulanacak.