Konutta devlet desteği geliştirilmeli

İnşaat finansman sistemleri hakkında bilgi veren Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Dumankaya, konutta devlet destekli, uzun vadeli finans entstrümanların geliştirilmesi gerektiğini söyledi

Konutta devlet desteği geliştirilmeli

Bankaların artık konut projelerine girmemesi veya girme süreçlerinde çok seçici davranmaları sebebiyle inşaat şirketleri senetli satışa yöneliyor. Bu durum, inşaat sektöründe hâlihazırda var olan ödeme sistemlerinin değişmesine neden oluyor. İnşaat sektöründe değişen ödeme yapıları ve Dumankaya İnşaat finansman sistemleri hakkında bilgi veren Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Dumankaya, bankaların artık seçici davranmaya başladığını belirterek:

'Bu durumun ortaya çıkmasında yeni tüketici kanunun etkisi çok büyük elbette. Çünkü yeni kanuna göre, inşaatın bitmemesi durumunda bankalar, kullandırdığı tüketici kredisine göre sorumlu oluyor. İnşaat firmaları da bu çıkmazı çözmek, döviz ve faizde yaşanan sıkıntılara karşı yeni alternatifler oluşturmak amacıyla senetli ödeme sistemlerini devreye sokuyor.' dedi.

Senetli satış dönemi
Ağustos ayındaki konut satışlarının toplam konut bedeli ödeme oranlarının yüzde 66'sının senet ile yüzde 25'nin ise peşin olarak gerçekleştiğini söyleyen Barış Dumankaya, senetli satış modelinin ekonomik gücü yüksek ve öz kaynak stoku güçlü olan firmalar için geçerli bir model olduğunu vurguladı. Dumankaya, sektörün sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmesi için risk sarkacını dengelemesi gerektiğini, aksi takdirde öz kaynak sıkıntısı yaşayacak firmaların mevcut küresel ekonomik konjonktürde inşaat sektörüne zarar verebileceğini söyledi.

Konut Finansman Modellerinin Çeşitlenmesi Gerekir
Konut sorununu çözmek ve ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün sürdürülebilir iş modellerine geçişini sağlayacak en önemli çalışmanın konut finansman modellerinin çeşitlendirilmesi olduğunun altını çizen Dumankaya: 'Birçok gelişmiş ülkede, konut finansmanı sermaye piyasası içinde ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi ile karşılanmaktadır. Ülkemizde de bu ve buna benzer devlet destekli uzun vadeli konut kredileri, sübvanse edilmiş konut kredileri gibi finansal enstrümanlar ile konut finansman modellerinin çeşitlendirilmesi gerekir.'

Dumankaya inşaat olarak, konut sorunun çözmek ve inşaat alanında sürdürülebilir iş modellerine geçişi sağlamak adına farklı enstrümanlar kullandıklarını belirten Dumankaya sözlerine şöyle devam etti: 'Her projemizde mutlaka bir banka ile çalışıyoruz. Bu noktada bize sunulan imkânlar ve avantajlar sebebiyle biz daha çok katılım bankalarını tercih ediyoruz. Dumankaya olarak Temmuz ayındaki satışlarımıza baktığımızda toplam konut bedeli ödeme oranları içerisinde banka kredileri yüzde 72 ile en çok paya sahip görünüyor. Banka kredi oranları yüzde 72, senet ile ödeme oranları ise sadece yüzde 1. Bu oranlar Ağustos ayı içerisinde banka kredileri ile ödeme yüzde 48, peşin oranı yüzde 34, senet ile ödeme oranı ise yüzde 18 olarak değişti.' dedi.