Kordon tartışmasında top Büyükşehir'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Planlı Alanlar Yönetmeliği'ne" ilişkin düzenlemesinin tüm şehri kapsayacak şekilde genişletilmesi kararının "uygulanamaz" olduğunu açıkladı

Kordon tartışmasında top Büyükşehir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hatfa içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ndeki kat yüksekliği düzenlemesini tüm şehir için kabul etmişti. Düzenlemenin, başta Kordon olmak üzere binaların 10 metre daha yükselmesine ve  şehrin ışık, hava ve peyzaj açısından "yaşanmaz" hale gelmesine yol açacağı belirtilmişti.

Çevre Bakanlığı: Düzenleme uygulanamaz
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, söz konusu karar ve düzenlemenin Bakanlığı töhmet altında bırakan yönlerine dikkat çekerek, İzmir Kordon Boyu'ndaki yapılaşmanın yüzde 100'e yakın biçimde tamamlandığını, bu nedenle yönetmelikteki yeni hükmün bu alanda uygulanamayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik hükmünün uygulanabilmesi “bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.” şartına bağlıdır. İzmir Kordon boyunda, ilgili belediyeleri tarafından ruhsatlandırılarak yapılaşmanın %100’e yakın tamamlandığı görülmektedir. Dolayısıyla İzmir Kordon boyundaki parsel yapılaşmalarının dörtte üçü aştığı ve tama yaklaştığı hususu gözetilirse, Yönetmelikteki yeni hükmün bu alanda uygulanamayacağı açıktır. 

Bu bağlamda; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 08.09.2013 tarihinde yapılan değişikliğin halihazırda yapılaşması tamamlanan İzmir Kordon Boyundaki binalar bakımından yükseklik artışı getirmesi mümkün olmadığı gibi; Bakanlığımızın da bu yerle ilgili olarak yükseklik artışı sonucu doğuracak herhangi bir uygulaması yoktur."