Koruma Kurulu'ndan gözdağı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının gecikmesi halinde yapının zarar göreceğini ve buna sebep olan kuruluşların cezalandırılacağını açıkladı

Koruma Kurulu'ndan gözdağı

Son olarak Kadıköy Belediyesi'nin Haydarpaşa Restorasyon Projesine onay vermeyeceğini bildirmesinin ardından bir açıklama yapan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu: 'Restorasyonun gecikmesi tarihi yapıya zarar verir. Çalışmalara acil biçimde başlanmalıdır. Aksi taktirde 2863 sayılı yasa gereği zarar verene kurum ve kuruluşlar hakkında işlem başlatılacaktır.' açıklaması yaptı.

Koruma Kurulu'nun Kararı
İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu yaptığı açıklamada: 'Kurulumuzca uzun süren tetkikler ve yerinde inceleme toplantıları sonucu onaylanmış bulunan, Kurulumuzun 27.12.2012 gün 899 sayılı kontür ve gabari artışı getirmeyen restorasyon projelerinin ivedilikle uygulanmasına, İstanbul'un simge eserlerinden olan I. grup tescilli Haydarpaşa Gar Binasının mevcut haliyle ivedi restorasyona ihtiyacı bulunduğundan, restorasyon uygulaması gecikmesi ve bu sebeple yapının zarar görmesi halinde buna sebep olanların 2863 sayılı yasa kapsamında sorumlu olacağına karar verildi....' ifadelerini kullandı. 

Kadıköy Belediye Başkanı ne demişti?
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı restörasyon projelerinin, restorasyon müdahale paftalarında, çatı arası döşemesinin çelik sistemle yükseltilmesi sonucu bina yüksekliğinin değiştirildiği, çatıya gelen yük sebebiyle statik sistemin yeniden hesaplanması gerekeceğini söyleyen Nuhoğlu, çatı katı yapılaşmasıyla statik yük hesabının değiştirildiği, yangın merdiveninin çatışa çıkarılması sonucunda da bu alanda döşemenin kesildiğinin saptandığını belirtti.

Nuhoğlu Haydarpaşa'yı neden onaylamadı?
Projedeki aksaklıkların altını çizen Nuhoğlu, ruhsat başvurusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler müdürlüğü I. Grup Tescilli tarihi yapının planlama ile kontur ve gabarisi değişmeme şartı ile verdiği olumlu görüş yazısına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.