Kredilerde 'sigorta' kesintisi yasal mı?

Avukat Cevaz Kazma, kullanılan krediden tahsil edilen bedelin yasal dayanağı var mı?' sorusunu yanıtladı

Kredilerde 'sigorta' kesintisi yasal mı?

Hayat sigortası, konut sigortası gibi isimler altında kullanılan krediden tahsil edilen bedelin yasal dayanağı var mı? Söz konusu soru ile ilgili bir açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, kredi alımlarında krediden tahsil edilen bedelin hiçbir yasal dayanağının olmadığını söyledi. 

Krediler ve sigorta bedelleri
Son yıllarda kredi kullanımı sırasında zorunlu gibi gösterilerek imzalatılan sigorta sözleşmelerine ilişkin şikayetlerde büyük bir artış yaşandı.  Avukat Cevat Kazma, kredi kullanırken yapılması zorunlu bir sigorta sözleşmesi olmadığını, sadece konut kredisi kullanımında DASK yapılması gerektiğini vurguladı. Hayat sigortası, konut sigortası gibi isimler altında yapılan diğer tüm sigorta sözleşmelerinin bankaların gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

Tüketici 'açıkça talep etmeli'
 Cevat Kazma, hayat sigortası, konut sigortası gibi sigorta sözleşmelerinin kanunen tüketicinin isteğine bağlı olduğunu belirterek: '"Tüketicilerin nakde ihtiyacı bulunduğu için, sözleşme şartı gibi gösterilen sigorta uygulamalarını mecburen kabul ediyor. Oysa yürürlükteki 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 29. ve 38. maddelerinin açık hükmü gereğince, gerek tüketici kredisi sözleşmeleri gerekse konut kredisi sözleşmelerinde tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı belirtiliyor.' dedi. 

Tüketicinin özgürlüğü
Avukat Cevat Kazma, mevcut uygulamanın sözleşmeler hukukunun en temel ilkesi olan eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu ve tüketicinin özgürlüğünü yok saydığını sözlerine ekledi.