Kritik endeksten sektör için olumlu mesajlar

İnşaat malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi Mart ayında 101.32 puan seviyesini gösterdi. Endeks böylece 6 aylık aradan sonra ilk kez iki ay üst üste 100 puan seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Kritik endeksten sektör için olumlu mesajlar

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, sektör açısından olumlu işaretler verdi. Yapılan araştırma Mart ayında Bileşik Endeksi'nin 1.26 puanlık bir artış yaşadığını ve paralel olarak 101.32 puanlık seviyeye çıktığını gösterdi. Böylece Endeks, 6 aylık aradan sonra ilk kez iki ay üst üste 100 seviyesini göstermiş oldu. Diğer taraftan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 2017 yılının Mart ayına kıyasla 9.03 puan yukarı çıktı. Bu düzey, tüm alt endekslerde de tekrarlandı.

Faaliyet Endeksi'nden yüksek performans analizi

Türkiye İMSAD tarafından sürdürülen araştırmaya göre inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetler de Mart ayı içinde bir önceki aya kıyasla dikkat çekici bir büyüme sağladı. Mevsimsellik etkisinin inşaat faaliyetleri üzerinde etkide bulunduğuna dikkat çeken araştırmaya göre faaliyet endeksi Şubat ayına kıyasla 3.2, geçen yılın Mart ayına kıyasla ise 13.6 puanlık gelişim gösterdi. Mart ayında gerek iç satışların gerekse ihracatın yükseldiğine dikkat çekilen araştırmada üretim ve cirolarda da büyümeler meydana geldiğine vurgu yapıldı. Raporda: "Aynı zamanda yurtdışı satış fiyatları da yükselişini sürdürdü. Faaliyetlerin beklendiği gibi yüksek performans göstermesinde belirleyici ana unsur, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artış oldu." denildi. 

Güven Endeksi'nde temkinlilik hakim

Türkiye İMSAD araştırmasının en kritik alt endekslerinden biri olarak gözüken Güven Endeksi'nde de iç dinamiklerden kaynaklanan iyileşmeye karşın sektör dışı risklerin de güven artışını sınırlamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaşanan sınırlı artışın ardından Mart ayında durağanlaşmanın yaşandığına dikkat çekilen rapordu: "Mart ayında faaliyetlerdeki kuvvetli performansa karşın güven, temkinli kalmaya devam etti. Bir önceki aya göre değişmeyen güven seviyesi, geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 4,0 puan üzerinde kaldı. Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven ise Ocak ve Şubat ayında durağan kaldıktan sonra Mart ayında sınırlı gerileme gösterdi." denildi. Türkiye İMSAD araştırması yurtiçi pazarlarda yaşanan satışlara karşın Mart ayında durağanlaşırken, ihracat pazarlarına yönelik güvenin Mart ayında arttığına dikkat çekildi. 

Beklenti Endeksindeki artış yavaşlıyor

Aynı dönemde sınırlı ve kademeli iyileşmenin yaşandığı Beklenti Endeksi'ndeki iyileşme ise alt unsurar itibarıyla farklılık gösterdi. Faaliyetlerde görülen artışa karşılık beklentilerdeki iyileşmenin daha temkinli kaldığı ve beklenti endeksinin Mart ayında bir önceki aya kıyasla 0.9 puan yükseldiği görülürken geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış 10.2 puan seviyesinde ölçüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de Mart ayında durağan kaldığına işaret edilen raporda: "Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerin artışı çok yavaş ve sınırlı gerçekleşti. İç pazar beklentilerinde ise bir durgunluk oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış, Mart ayında da yine yüksek bir seviyede gerçekleşti" denildi. Beklentilerdeki kademeli işileşmenin isa ihracat pazarları ile buna bağlı yatırım, üretim ve istihdam artış beklentisi ile beslendiğine dikkat çekilirken buna karşın özellikle yurtiçi pazar beklendilerindeki durgunluğun beklenmedik ve dikkat çekici bir gelişme olduğu vurgusu da yapıldı.