Kriz "Ar-Ge" ve İnovasyonla aşılır

5. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci sektörün geleceği için en önemli adımın “Ar-Ge ve İnovasyon”a yatırım yapmak olduğunu vurguladı

Kriz

24 Mayıs 2014/Emlakwebtv
İzmir'de düzenlenen etkinlikte konuşan Namık Ekinci, Türk Çelik Sektörünün son zamanlarda yaşadığı sorunların aşılmasında, 2012 yılının sonunda kuruluşu tamamlanan, Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları(Matil) A.Ş.'nin önemine dikkat çekerek, kurumun sektörün sürdürülebilir geleceği açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. 

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, sempozyumda yaptığı konuşmada; öncelikle çelik sektörünün üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi verileri ışığında Matil A.Ş.’nin kuruluşunun ve görevlerinin önemini vurguladı. Çelik sektörü ile ilgili yapılan tüm değerlendirmelerde parametrelerin direkt olarak Ar-Ge ve inovasyonu işaret ettiğine dikkat çeken Ekinci, sektörün mevcut durumunu sempozyum katılımcıları ile paylaştı.

Üretim düşüyor, tüketim ve ithalat artıyor
Türk Çelik Sektörünün yaşadığı zorlukları katılımcılarla paylaşan Ekinci, Türk çelik sektörünün 2009 yılında 25,3 milyon ton olan sıvı çelik üretiminin 2012 yılına kadar artış göstererek yüzde 73 kapasite kullanım oranı ile 35,9 milyon ton seviyesine ulaştığını vurguladı. 2013 yılı verilerine göre dünya çelik üretim sıralamasında halen 8. sırada yer alan sektör, yüzde 70 kapasite kullanım oranı ile 2013 yılı üretiminde yüzde 3,4 düşüş yaşayarak 34,7 milyon ton üretim gerçekleştirdi. 2014 yılının ilk çeyrek verilerine göre ise ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 oranında düşüşle 8,4 milyon ton oldu. 

2009 yılında 18 milyon ton olan çelik tüketimi, 2012 yılında 28,5 milyon tona yükseldi. 2013 yılında ise üretimde yaşanan düşüşe rağmen çelik tüketimindeki artış devam etti ve yüzde 10 oranındaki artışla 31,3 milyon ton oldu. 2014 yılı ilk çeyrek verilerine göre çelik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 7 milyon tona ulaştı. 2009 yılında Türk çelik sektörünün gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ithalatı 11,3 milyon ton. Ancak yıllar içinde ithalat artışı devam ederek 2012 yılında bu oran 13,5 milyon ton seviyesine yükseldi. 2013 yılında ise 2012 yılına göre yüzde 20,5 civarında artışla 16,1 milyon ton oldu. 

Türk çelik sektörü, 2009 yılında 18,5 milyon tonluk ihracat yapılırken, 2012 yılında ihracat 19,8 milyon ton seviyesine yükseldi. 2013 yılında ise yüzde 7,1 düşüş ile 18,4 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. 2014 yılı ilk üç aylık döneminde yüzde 11’lik düşüş yaşandı. Takip eden ayda yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde düşüş oranı yüzde 8,6’ya çekildi ve çelik ihracatı 6,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

MATİL A.Ş'nin önemi
Çelik İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren MATİL A.Ş., İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan “Doğrudan Faaliyet Desteği” alarak, “Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”ni kurmak üzere çalışmalara başladı. Merkez Laboratuvarın fiziki kurulumu için alınacak olan hibe yardımı, tüm ilgili kurum, kuruluş ve Bakanlıkların imzalarından geçmiş olup, önümüzdeki birkaç gün içinde hibenin kullanımı ile ilgili Kalkınma Bakanı’nın imzası bekleniyor.

Merkezin temel hedefi; sıvı çelik üreticileri ile başlayan zincirin halkalarını oluşturan her ölçekteki işletmeler ile işbirliği yaparak, onların çözüm ortağı olmak. Bu hedef doğrultusunda bir yanda bilimsel araştırma ve deney çalışmaları için fiziki bir ortam sağlanırken, diğer yanda hazırlanan Matil Web Portalı ile merkeze bağlı sanal bir Ar-Ge ortamı yaratılacak.  Merkezin temel faaliyet alanları kapsamında endüstriyel boyutlu “Ortak Yarar ve Sözleşme Temelli Ar-Ge Projeleri” olacak ve projeler üyelerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, aktif katılımları ile belirlenecek. Diğer temel faaliyet alanı olan “laboratuvar ve test-analiz imkanları”, sektörün yaşadığı üretim ve ürün özellikleri problemlerinin acil çözümünde yoğun olarak kullanılacak. 

Merkezin çelik sektörüne yönelik önemli diğer hizmetleri arasında; “Teknik/Mesleki Eğitim ve Danışmanlık”, üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde Çelik Anabilim Dalı açılması ile Çelik Yüksek Lisans ve Doktora programlarının başlatılması ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacının karşılanması, merkez kapsamında yapılacak tüm “hizmet, faaliyet ve projelerin” arşivlenmesi ile zengin bir analiz ve veri kaynağı oluşturulması sayılıyor.