Kriz, kilit sektör ihracatını vurdu

2015 yılında yaşanan yüzde 11.6'lık ihracat kaybını değerlendiren Çimento, Cam, Seramik ve Toprak İhracatçıları Birliği Başkanı Kayan, en yüksek düşüşün yüzde 61 ile Rusya'da yaşandığını söyledi

Kriz, kilit sektör ihracatını vurdu

2015 yılı bütününde yaşanan dev ihracat kaybını masaya yatıran Çimento, Seramik, Cam ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, inovasyon ve Ar-Ge hamlesine hazırlanıyor. Başkan Bahadır Kayan, uzun yıllar devam eden ihracat artışının 2015 yılında yerini düşüşe bıraktığını, yaşanan kaybın önüne geçmek adına ar-ge faaliyetlerine yöneleceklerini söyledi.

En büyük kayıp Rusya pazarında
2014 yılı gibi 2015 yılının da zorlu geçtiğini söyleyen Kayan, 2014 senesinde 3.3 milyar dolar olan ihracatın, geçen sene yüzde 11.6'lık kayba uğradığını açıkladı. 2015 yılı ihracatının 2.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve en yüksek daralmanın yüzde 61 ile Rusya pazarında yaşandığını belirten Kayan:

"Azerbaycan’a olan ihracatı yüzde 43, Irak ve Libya’ya olan ihracatı yüzde 40 ve Gürcistan’a olan ihracatı ise yüzde 35 oranında düştü. Sektör, bu pazarlarda yaşadığı yüksek oranlı kayıpları ise ABD ve Avrupa pazarlarıyla sınırladı. Çimento, Seramik, Cam ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2015 yılında İtalya’ya olan ihracat yüzde 88, ABD’ye olan ihracat yüzde 23, İngiltere’ye olan ihracat ise yüzde 14 oranında arttı" dedi. 

Bölgesel kriz ve petrol fiyatları
Başkan Kayan, bir kaç yılda olduğu gibi Ortadoğu'da yaşanan bölgesel ortamın  ihracattaki düşüş üzerindeki negatif etkisinin sürdüğünü ve buna eklenen Rusya krizinin ise olumsuz durumu derinleştirdiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz biçimde etkilenen Azerbaycan pazarındaki daralmanın da ihracat üzerinde önemli bir etkide bulunduğunu belirtti. 

İhracat rakamlarında sert düşüş... Ayrıntılar için tıklayın...

2016 yılında verimliliğe odaklanacaklalarını ve stratejik planları da gözden geçirerek bir rehabilitasyon yılı olarak değerlendireceklerini de belirten Kayan:

"Ar-Ge yatırımlarını artırarak ürün ve süreçlerde yaratacağımız katma değerle ihracatta istikrarlı büyüme yakalayabiliriz. 2016 yılı ise ürün ve müşteri gamının elden geçirildiği, hacimden ziyade kârlılığa odaklandığımız bir yıl olacak” dedi."