Kuşların yarattığı risk "TBMM"ye taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, 3. Havalimanı projesinin "Uçuş Güvenliği Riski" sorununu meclise taşıdı

Kuşların yarattığı risk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yerli kuşların 3. Havalimanı Projesi için yarattığı "uçuş" güvenliği sorununu meclise taşıdı. Tanrıkulu hazırladığı soru önergesiyle, kuşların yarattığı tehlikenin "Uçuş Gücenli Riski Uluslararası Standartlarına" aykırılığını gündeme getirdi. 

3. Havalimanı ve kuşların yarattığı risk
Tanrıkulu hazırladığı soru önergesinde şu noktaların altını çizdi:

- Dünyada sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek bir sistem kullanılmakta mıdır?

- 3. Havalimanı projesi ÇED Raporu’nda kuşların en az 2 yıl süreyle izlenmesi gerekliliğinin yerine getirilmediği iddiası doğru mudur?

- İddia doğru ise kuşların en az 2 yıl süreyle izlenmesi gerekliliğinin yerine getirilmemesinin sebebi nedir?

- 3. Havalimanı projesinin İstanbul’un kıtalararası kuş göç yolu üzerinde olması göz ardı edilerek hazırlanmasının sebebi nedir?

- 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlarla çarpışma riskinin 3-4 kat daha fazla olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, ilgili Bakanlık 3. Havalimanı projesinde uçuş güvenliği ile ilgili sorumluluğunu nasıl yerine getirmiştir?

- 3. Havalimanı projesinin yerli kuşlardan kaynaklanan Uçuş Güvenliği Riski Uluslararası Standartlarına uygun olmadığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise projenin uluslararası standartlara göre yapılmamasının sebebi nedir?

- 3. Havalimanının kuşların doğal yaşamına, göç yollarına uygun yapılması yerine, kuş göç yollarının 3. Havalimanına göre ayarlanmak istenmesinin sebebi nedir? 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlara çarpması sonucu uçaklarda gelebilecek hasar tutarı ne kadardır?

- 3. Havalimanını kullanan uçakların göçmen kuşlarla çarpışma olasılığı kaçtır?”