Kuzey Marmara Otoyolu projesinde seferberlik

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin zamanında bitirilmesi için gerekli tedbirlerin ele alındığı genelge Resmi Gazete'de yayınlandı. Genelgede ÇED muafiyeti ve kültür ve tabiat varlıklarına temas halinde projenin gecikmesine meydan vermeme ilkesi esas tutuluyor

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde seferberlik

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile ilgili olarak Başbakanlık tarafından hazırlanan genelge bugün Resmi Gazete'te yayınlandı. Genelge ile birlikte, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 3. Boğaz Köprüsü, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı gibi etaplarındaki işlerin belirlenen süre içinde tamamlanabilmesi yönünde alınan tedbirler de belirlenmiş oldu. 

Kuzey Marmara Otoyolu projesiyle ilgili alınan tedbirler:
Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan tedbirler arasında şu maddeler bulunuyor:

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde seferberlik

- Ödeneklerin serbest bırakılması: Başbakanlık tarafından belirlenen ilk tedbir, kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakılması yönünde oldu. 

- İmar Plan ve Değişikliklerinde çabuk netice: Güzergah üzerindeki imar planı ve değişiklikleri, KGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesinde belirlenen azami sürelerin sonu beklenmeden neticelendirilecek. 

- Kum ve taş ocaklarına kolaylık: Projenin yapımı için gerekli olacak taş, kum, çakıl ve ariyet ocaklarının her türlü izin, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler, ivedi biçimde neticelendirilecek. 

- Ormanlık alanların dönüşümü kolaylaştırılacak: Hazineye ait ya da Devletin tasarrufu altındaki taşınmazlar ve ormanlık alanlar, KGM'ni talebin doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemleri yapılacak şekilde düzenlenecek. 

- Kamulaştırma davaları hızla sonlandırılacak

- ÇED Yönetmeliğinden muafiyet: Genelgenin en dikkat çekici içeriklerinden biri de 9. maddede yer aldı. Bu maddede projenin gerçekleşmesi için gerekli üst yapı imalatlarında kullanıcak üretim tesisleri ve diğer tesislerin ÇED sürecinde 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmı olması durumu ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 25 Mart 2015 tarihli E: 2013/2534, K:2015/915 sayılı kararı dikkate alınacak. ÇED muafiyeti ise bu doğrultuda değerlendirilecek. 

- Tabiat ve kültür varlıklarında gizlilik: Tabiat ve kültür varlıklarına rastlanması halinde ilgili kurumlar konuyu ivedilikle gündemine alınacak. 10. maddeden anlaşıldığına göre bu tip çalışmalar gecikmeye meydan vermeden tamamlanacak.

-  Güzergahın geçtiği yerlerde yer alan mülki ve idari yöneticiler ve taşra birimleri kamulaştırma sürecinde destek olacak.

- Projenin tamamlanması için fotogrametrik yöntemle alım için gerekli uçuş izinleri ivedilikle alınacak.