Kuzey Marmara Otoyolu revizyon imar planı askıya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu revizyon uygulama imar planı askıya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu revizyon imar planı askıya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu revizyon uygulama imar planı askıya çıktı. 

1/25000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu ilave revizyon imar planı, 1/5000 ölçekli Ömerli-Hüseyinli Geçişi revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli Hüseyinli geçişi revizyon uygulama imar planı askıya çıktı.

PLAN NOTLARI

* 1/1000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Ömerli Hüseyinli geçişi revizyon uygulama imar planı, plan paftları, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

* Planda çizilen yol genişliği ile yolun üzerinde yazılan genişlik değerinin farklı olması durumunda, planda çizilen yol genişliği esas alınacaktır. Tereddüt oluşması halinde karayolları genel müdürlüğünce onaylanacak yol planı esas alınacaktır.

* Planda karayolları yol kenarı koruma kuşağı olarak belirlenen sınır Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırma sınırını tarif etmektedir.

* Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırma sınırı içerisinde kalmak kaydıyla yola ilişkin imalat, uygulama projesi esas alınarak yapılacaktır.

* Planda gösterilen yol geçişleri, uygulama aşamasında alanın topografik yapısına göre alttan veya üstten geçiş olarak yapılabilir.