Levent’te icralık bina!

İstanbul Levent’te bir bina icralık oldu. Levent’te icralık binanın toplam bedeli 20 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Levent’te icralık bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent mevkiinde bulunan bina satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 20 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

İcra dairesinin ilanını aşağıda görebilirsiniz:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri :Satışa konu taşınmaz ; İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı Mahallesinde kain; 1504 ada, 22 parsel sayılı 670,02 m2 kagir evin tamamı niteliğindedir. Taşınmazın adresinin; İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No :1 olduğu belirlenmiştir. Satışı yapılacak parsel üzerinde yapım yılının 30 yıl ve üzeri olduğu düşünülen kargir bir bina bulunmaktadır. Bina; 1 Bodrum , 1 zemin ve I normal kattan oluşmaktadır. Hali hazırda Bodrum katta gece klubü işletmesi mevcut olup; zemin ve normal katta ise birlikte kullanılan restaurant bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın 400 m2 inşaat alanına sahip olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu binanın yapımından bu yana çeşitli restorasyonlar geçirmiş olduğu, binanın ticari olarak kullanılmasına yönelik mimari düzeltmelerinin yapılmış olduğu görülmüştür. Zemin katta yer alan restauranta ait bahçe; prefabrik olarak kapatılarak kullanım alanı içine dahil edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Binanın restorasyon yapımında kullanılan malzemenin İyi kalitede olduğu, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olduğu, ulaşım bakımından toplu ulaşım araçları ile rahat ulaşılabilir merkezi bir konumda olduğu, alış veriş merkezlerine yakın mesafede olduğu, Levent Çarşı merkezinde yer almakta olduğu ve de Levent Metro istasyonuna yakın konumda olduğu görülmüştür.

Tapu Kaydı : Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğünün dosyada mübrez 06.05.2014 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı Mahallesinde kain; 1 504 ada, 22 parsel sayılı 670,02 m2 kagir evin tamamı.

İmar Durumu: Beşiktaş Belediye Başkanlığı imar Ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mübrez olan 20.05.2015 tarihli imar durum belgesine göre söz konusu parsel; " 18.06.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Ve Etkilenme Bölgesi Revizyon imar Planı ve 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Ve Etkilenme Bölgesi Revizyon imar Planı kapsamında, 22.05.1959 onanlı mevzi imar planının geçerli olduğu alanda, D4 tip proje ile, H: 6,50 m. yükseklikle yapılanma hakkı almakta olup konut alanında kalmaktadır. Ayrıca III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu' nun 13.05.2008 gün ve 3047 Sayılı Karan İle tescil ve ilan edilen Kentsel Sit Alanının içinde kalmakla olup, yapılacak her türlü uygulama öncesi, olumlu kurul görüşünün alınması gereklidir. Yukarıdaki açıklamalar imar durumu yazılı bilgisi olup plan bilgilerinin tamamını içermez ve buna göre uygulama yapılamaz." denilmiştir.

Kıymeti :20.100.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında " kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır." Şerhinin mevcut olduğu yine, kaydında alacaklılar lehine haciz şerhi ile birlikte başkaca alacaklılar lehine ipotek ve haciz şerhi mevcut olduğu bildirilmiştir.

1. Satış Günü : 23/11/2015 günü 13:30 -13:40 arası

2. Satış Günü : 23/12/2015 günü 13:30 -13:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL I0.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vaktfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un I. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.I27.Md. GÖRE SATIŞ İLANIMIN TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2734 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/08/2015


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

EN ÇOK OKUNANLAR