Levent’te satılık villa! Bir villa icralık oldu!

Levent’te bir villa icralık oldu. Levent’teki satılık villanın ihalesi 11 Eylül 2015 tarihinde yapılacak.

Levent’te satılık villa! Bir villa icralık oldu!

İstanbul 10.İcra Dairesi, Levent’te yer alan villayı satışa çıkarıyor. Levent’teki satılık villa 3 milyon 300 bin lira bedelle 11 Eylül günü açık artırma ile ihale edecek. İhale ilanını aşağıda görebilirsiniz;

T.C İSTANBUL 10.İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri: İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı (Levent) Mah., 12 Cilt, 1172 sayfa, 1496 ada, 24 parsel no'da kayıtlı 397,03 m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmaz; yaklaşık 25 yıl önce betonarme karkas sistemde bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı arası kat olmak üzere tripleks ikiz villa tarzında yapılmıştır, yapının taban alanı yaklaşık brüt 90 m2 alana oturmakta olup, bodrum, zemin ve normal kat alanları her katta eşit, çatı arası katı yaklaşık brüt 40 m2 olmak üzere villanın toplam brüt alanı 310 m2, net alanı 220 m2’dir. Villanın çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, bahçesinde yaklaşık 45 m2 alanlı tek katlı bir müştemilatı bulunmaktadır. Villanın bodrum katında kazan dairesi ve sığınak bulunmakta, zemin katta giriş, salonla iç içe Amerikan mutfak ve salon, normal katta ebeveyn banyolu bir yatak odası ve banyo-tuva-let, çatı arasında bir yatak odası ve banyo olmak üzere 2+1 planındadır. Zemin kat ve normal katta balkon bulunmakta olup, katlar arası içten merpenlerle birbirlerine bağlıdır. Villanın dış giriş kapısı zemin kattan olup kapı çelik kapıdır. Oda zeminleri parke kaplı, duvarları saten boya badana, kapılar ahşap, ıslak zeminler seramik kaplı, pencere doğramaları PVC çift cam, katlar arası merpenler mermer kaplı ve tırabzanlıdır. Suyu ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Isınması doğalgaz kombi sistem ve ayrıca klimalıdır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Villanın dış cephesi normal sıva badanadır. İyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Bahçeli ve bahçesinde otopark bulunmaktadır. Ulaşımı kolay, tüm sosyal ihtiyaç alanlarına yakın konumda, Nispetiye Caddesine 380 m., Büyükdere Caddesine 420 m. Mesafede konumludur.

Adresi: Levent Mah. Nispetiye Cad. Sülün Sokak No: 26 Beşiktaş - İSTANBUL

İmar Durumu : 18.06.1993 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Beşiktaş Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı ile 10.12.1993 tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında “Onanlı mevzi imar şartları geçerli alan” lejantında, 22.05.1959 onay tarihli 1/1000 ölçekli Levent Mevzi İmar Planında ise “H= 6.50 m irtifada, Blok düzende (B1) tipi konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.300.000,00 TL              

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce “Kentsel Sit Alanı İçinde Kalmaktadır.” denilmiştir. Taşınmaz tapu kaydında, Aktif Elektrik Müh. San. Ve Tıc. Ltd. Şti. Lehine Kira şerhi ile muhtelif haciz şerhleri vardır.

1. Satış Günü : 11/09/2015 günü 14:30 -14:40 arası

2. Satış Günü : 09/10/2015 günü 14:30 -14:40 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gülünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-            Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yalancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre "döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek Üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harlı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-            ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia-arını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefille-i teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa incelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) ala-(adarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenle-in 2007/11541 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/07/2015