Madenciye ferdi kaza sigortası zorunluluğu

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği faaliyetlerinde çalışan kişiler için 'Ferdi Kaza Sigortası'nı zorunlu hale getiren karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Madenciye ferdi kaza sigortası zorunluluğu

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği faaliyetlerinde çalışan kişiler için 'Ferdi Kaza Sigortası'nı zorunlu hale getiren karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

'Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar' başlığında verilen karar ile birlikte Yer Altı ve Yer Üstü Kömür madenciliği, kömürde gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetler esnasında meydana gelebilecek kazalara karşı, faaliyette bulunan personel için 'Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası' yürürlüğe girmiş oldu. 

İş yerlerinin risk denetimini sigorta şirketleri yapacak
İşyerlerinin üretime uygun olup olmadığının denetim yetkisini Sigorta Şirketleri'ne veren yasa:

'Risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesis için sigorta poliçesi düzenlenir. Poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde aynı risk incelemesi tekrar edilir. Bu madde uyarınca yapılan risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespiti üzerine poliçe talebi reddedilir, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir.' ifadesini kullandı.