Madenin Artvin'e kaybettirdiği

Cerattepe'de işletmeye açılması planlanan maden faaliyetleri için verilen ruhsat alanı Artvin ili yerleşiminin 15 katı büyüklüğünde bir alana yayılıyor. Maden sahası ayrıca, geleneksel Kafkasör şenliklerinin yapıldığı bölgenin içinde kalıyor.

Madenin Artvin'e kaybettirdiği

Cerattepe'de işletmeye açılması planlanan maden faaliyetini masaya yatıran uzmanlar, doğa ve kültürel faktörlerdeki yıkıcı etkinin altını çiziyor. TEMA Vakfı tarafından yapılan bir açıklamada, olası maden faaliyetinin bölgede yaratacağı tahribat madde madde dile getiriliyor.

Maden faaliyetleri Cerattepe'ye ne kaybettirir?
Cerattepe'nin başındaki büyük tehlikeyi, 
doğal ve kültürel yaşam için vaat ettiği yıkıcı etkiye ilişkin TEMA açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz:

- Artvin Halkının Yaşam Alanı Daralacak: Söz konusu maden için verilen ruhsat alanı, Artvin ilinin yerleşim yeri alanının 15 katı büyüklüğünde. Yamaç üzerinde yer alan bu alan,10 bin futbol sahası genişliğinde. Çalışma alanı Artvin şehir merkezinin üst mahallelerine kadar yanaşacak.

Madenin Artvin'e kaybettirdiği

- Geleneksel Şenlikler Yapılamayacak: Maden alanı Artvin'in geleneksel Kafkasör şenliklerinin yapıldığı bölgenin içinde kalıyor.

- Artvin'in içme suyu maden sahasında kaldı: Maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin yürütüleceği saha, şehrin içme ve kullanma su kaynaklarının önemli bir kısmını da içine alıyor. 

- Yakın coğrafyanın en büyük doğal yaşlı orman eko-sistemi tehdit altında: Bölge, Avrupa'da Orta Asya'ya dek uzanan geniş coğrafya içerisinde en büyük doğal yaşlı orman eko-sistemini barındırıyor. Madencilik faaliyeti yalnızca Türkiye'de bulunan nadir endemik türleri ve zengin biyoçeşitlilik açısından büyük bir tehdit içeriyor. Bölge, maruz kaldığı tehditler nedeniyle dünyanın koruma açısından en önemli ekolojik bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kafkasya Sıcak Noktası içerisinde yer alıyor. Artvin, 200’ü sadece bu bölgede yetişen (endemik) 305’i ise nadir bulunan yaklaşık 1900 bitki türü ile Antalya ve İstanbul’dan sonra, ülkemizin en zengin üçüncü ili konumunda bulunuyor. Maden faaliyetlerinin yürütüleceği saha içerisinde yalnızca bu bölgede yetişen çok özel bitkiler bulunuyor.

- Önemli bitki alanları ve göç kuşlarının yuvaları tehdit altında: Türkiye'de tanımlanan 144 "Önemli Bitki Alanı"nın 4'ü Artvin sınırları içesinde yer alıyor. Maden sahası, bu bitki alanları içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan yırtıcı kuşların ülkemizden geçen 2 ana göç yolundan biri de Kafkasör-Genya Dağı bölgesinde bulunuyor.