Mahkeme kararlarını 'sıfırlayan' ek madde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme tarafından 'yıkım' ve 'durdurma' kararı alınan projeleri kurtaracak 'ek maddeyi' torba kanuna yerleştirdi

Mahkeme kararlarını 'sıfırlayan' ek madde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme tarafından 'yıkım' ve 'durdurma' kararı alınan  projeleri kurtaracak 'ek maddeyi' torba kanuna yerleştirmeyi planlıyor. 3194 sayılı İmar Yasası'nın ruhsat süresi ile ilgili olan 29. maddesinde değişiklik öngeren yeni tasarı ile, İstanbul'un tarihi silüetini bozduğu gerekçesiyle traşlanma kararı alınan 16/9 kuleleri, Ataköy sahilinde durdurma kararı alınan inşaatlar ve mahkemelerin aleyhte kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nde yükselen Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 'ruhsat süresinde kazanılmış hak' statüsünde değerlendirilecek.

Torba Yasa ile Ataköy inşaatlarına af gelecek

Baş ağrıtan sorunları çözen tek madde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İmar Kanunu'na yapılması planlanan söz konusu madde ile, hükümet ile yargı arasında bir süredir açığa çıkan "imar" tartışmalarına da son verilmesi planlanıyor. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, başta 16/9 Kuleleri, Ataköy inşaatları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmak üzere  hakkında yıkım ve durdurma kararı çıkan projelere ilişkin mahkeme kararlarını geçersiz kılmayı planlayan düzenleme, 3194 sayılı İmar Yasası'nın ruhsat süresi ile ilgili 29. maddesinde değişiklik öngörüyor. 

TMMOB'nin itirazı: 'Düzenleme kamu yararına aykırı'
İlgili maddeyi aynen koruyan ama buna ek bölümler getiren düzenleme, inşasına başlanmış yapılarda düzenleme yapıyor. 'İnşasına başlanmış yapılarda, uygulama imar planında değişiklik yapılması veya planın iptal edilmesi sonucunda plana aykırı hale gelen yapılar; plan değişikliği veya iptali yapıldığı tarih itibari ile taşıyıcı sistem seviye tespit tutanağı düzenlenir. Tespit edilen bu seviye ruhsat eki proje ve eklerine uygun olmak şartı ile müktesep (kazanılmış) hak sayılır. Yeni uygulama imar plan kararında bu yapılara ilişkin hüküm getirilmemişse, parselin niteliği değişmemiş ise yapı bu seviye itibari ile tamamlatılır. Ancak umumi hizmet alanı olması halinde her türlü masrafı tazmin edilerek plan kararlarına uyulur.' ibaresi getirilen yasaya itiraz eden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi düzenlemenin kamu yararına aykırılığına dikkat çekti. 

Tüm kaçak binalar yasallaşmış olacak
Söz konusu düzenlemeyi eleştiren TMMOB İstanbul şübesi: ' Bu düzenleme ile örneğin İstanbul'da tarihi yarımada siluetine etkisi ve diğer nedenlerle yıkım kararı olan 16/9 gibi binalar; hakkında yargı kararları kesinleşen, AOÇ'de yapılmış binalar yasallaşmış olacaktır.' ifadesini kullandı.