Mahkemeden TMMOB'ye Soma'yı inceleme yetkisi

TMMOB'nin Soma'da yaşanan maden faciasının ardından madeni inceleme başvurusunu reddeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararını bozan mahkeme meslek örgütlerinin iç hukukun parçası haline geldiğini ve inceleme yapma hakkının bulunduğu kararına vardı

Mahkemeden TMMOB'ye Soma'yı inceleme yetkisi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği(TMMOB)'nin Soma'da meydana gelen maden faciasına ilişkin olarak inceleme yapma başvurusunu reddeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kararı, Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından ele alındı. Mahkeme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ret kararını iptal etti.

TMMOB'nin inceleme isteği reddedilmişti
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği'nin, işyeri hekimliği, maden, elektrik, jeoloji, makine ve kimya mühendislerinden oluşturulacak uzman bir inceleme heyeti ile Manisa ili Soma ilçesi Eynez Mevkiinde bulunan yeraltı kömür ocağında yaşanan maden faciasının nedenlerini incelemek ve bir rapor hazırlamak amacıyla yaptığı girişim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmişti. 

Mahkeme kararı
Konuyla ilgili olarak Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne "karşı" dava açan Birlikler haklı bulundu ve mahkeme Çalışma Bakanlığı'nın kararını bozdu. Kararda, TTB ve TMMOB gibi örgütlerin Anayasa ile Meslek Birliği kanunlarından dolaylı olarak, iç hukukun parçası haline gelen yetkilerine dikkat çekilerek: "Facia ile ilgili kamu ve özel kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve kayıtlar üzerinde gerekli incelemeleri yapabilmek için görevlendirme yapılması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir ..." ifadelerine yer verildi