Malatya Belediyesi arsa satıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi bölgesinde bulunan arsayı satma kararı aldı. Ayrıntılar burada…

Malatya Belediyesi arsa satıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Şifa Mahallesi’nde bulunan arsayı satacak. Büyüklüğü 10 bin 602 metrekare olan arsa, 27 milyon liralık satış bedeline sahip.

Ticaret + turizm bodrum otopark imarlı olan arsanın ihalesi 10 Aralık 2015 tarihinde saat 14:30’da Malatya Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresinde bin TL karşılığında satın alabilir ya da ücretsiz inceleyebilecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler ise şöyle:

– İkametgah belgesini

– Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

– Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri

– Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

– Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.