Maltepe Belediyesi'nden İller Bankası açıklaması!

Maltepe Belediyesi İller Bankası arazisi ile ilgili haklarında yapılan iddialara cevap verdi

Maltepe Belediyesi'nden İller Bankası açıklaması!

Maltepe Belediyesi ile ilgili bir gazetenin köşe yazısında Malteğe Belediyesi ile ilgili İller Bankası arazisini konu eden iddilarda bulunulmuştu. Buna karşılık cevap hakkı doğan Maltepe Belediyesi açıklaması şöyle oldu:

01.08.2014 tarihinde yayınlanan bir köşe yazısında ve bazı haberlerde, Maltepe Belediyesi ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve belediyemizle ilgili olmayan bazı iddialar gündeme getirilerek, kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.
Mülkiyeti İller Bankası'na ait G22A09B2A pafta, 15050 ada, 2 parselde bulunan 30 bin 617 metrekare büyüklüğünde ticaret + konut ve 2,5 emsal inşaat sahası emsali bulunan, E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı alanındaki yerle ilgili; 21.11.2013 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile tadilen re'sen onaylanan planına istinaden, kamu kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. tarafından Belediyemize, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi gereği ruhsatlandırılması için başvuru yapılmıştır.

Bakanlıkça yapılan plan tadilatına göre yapılan imar durumuna uygun olarak söz konusu inşaatla ilgili, 11.07.2014 tarih ve 2014/9-17 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

*E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı alanında bulunan yerle ilgili, 21.11.2013 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tadilen re'sen onayıyla (verilmiş olan yetki çerçevesinde üst makamca direkt yetki kullanılarak plan yapılması), idari tesis alanı olan arazi, emsal değeri 2,50'ye yükseltilerek, ticaret ve konut alanına dönüştürülmüştür.
*Ruhsatlandırılan yapının yüksekliği iddia edildiği gibi 201 değil, 134,5 metredir.
*Anadolu yakasının en yüksek binası olduğu iddia edilen bu inşaat alanının bölgesinde 201 metre, 202 metre ve 188 metre kot yüksekliğinde 3 farklı yapı bulunmaktadır.
*Dünya miras listesinde yer alan İstanbul'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile kent görünümüne (silüetinin) etki edecek bir durum söz konusu değildir.
*01.06.2013 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe giren Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği gereği Estetik Komisyonu zorunluluğu getirilmiştir. İller Bankası A.Ş.'nin, ruhsat ve silüetle ilgili kararı kimin vereceğine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sorduğu görüş sonrasında; ruhsat, estetik ve silüet kararının ilçe belediyesince verilmesi gerektiği Bakanlıkça tarafımıza bildirilmiştir.
*13.05.2014 tarihinde İller Bankası A.Ş., Belediyemize resmi yazıyla yapı ruhsatı talebinde bulunmuştur.
*Plan tadilatı ve imar durumu bakanlıkça belirlenen söz konusu kamu mülkiyeti üzerine yapılacak olan proje Belediyemizce; kurum görüşlerinin alınıp alınmadığı, projesinin Bakanlıkça onaylanan planına uygun olup olmadığı, yapının estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasının nitelikleri, yapının inşasında kullanılan mimarinin özellikleri incelenerek, ruhsatlandırılma süreci 11.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.
Sonuç olarak; söz konusu köşe yazısında ve haberlerde iddia edilen araziyle ilgili plan tadilatının, belediyemizce yapılmadığını kamuoyunun dikkatine sunarız.

Firma Bilgisi: Maltepe Belediyesi