Mamak TOKİ Evleri

Mamak TOKİ Evleri 12 bin 265 TL peşinat ve 180 ay vade ile satışlarına devam ediyor

Mamak TOKİ Evleri

Mamak TOKİ Evleri Gülseren Mahallesi'nde yer alıyor. Mamak TOKİ Evleri 1 ve 2 Etap olarak tasarlanıyor. Alt gelir grubuna yönelik inşa edilen Mamak TOKİ Evleri 583 adet daireden meydana geliyor. Mamak TOKİ Evleri 2+1 daire tiplerinde olup, satışlarına devam ediyor.

Mamak TOKİ Evleri yapı ruhsatları 1. Etap için 19.09.2013, 2. Etap için de 12.06.2014
 tarihinde alınmıştır. Mamak TOKİ Evleri asil hak sahipleri 09 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini T.Halk Bankası Abidinpaşa Şubesinde gerçekleştirecektir.

Mamak TOKİ Evleri Gerekli Belgeler
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine
göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Ankara il sınırları içerisinde ikamet ettiğini
kanıtlayacak belge.
a. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri
kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il
nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz
etmeleri yeterlidir.)
2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti
altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir
bölümün veya müstakil konutunun bulunmadığına dair belge.(Tarla, bağ, bahçe,
köyevi ve işyeri hariç) (1.Kategori Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri hariç)
3. Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200-₺ olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak
çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş
bordroları, maaş belgeleri, vb.)
Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair
belge.
Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge
istenebilecektir.

Mamak TOKİ Evleri Başvuru İşlemleri
1. Başvuru Formu kategorisine göre T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubelerinden 2 nüsha
olarak temin edilecektir.
2. Aşağıda yer alan belgeler ve Başvuru Formu ile birlikte 22 Ekim - 20 Kasım 2015
tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubelerine başvurulacaktır. Başvuru
Formları Banka tarafından kategorisine göre numaralandırılarak başvuruda istenilen
evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında 2. Kategori, 3.Kategori ve 4.Kategori alıcı adaylarından
başvuru sırasında 1.000-₺ başvuru bedeli alınacaktır.
4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen
yapılacaktır. 

Mamak TOKİ Evleri Satış ve Ödeme Bilgileri

Mamak TOKİ Evleri