Mantolamada yangın denetimi testi

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile mantolama sistemlerinin yangın performansı bilimsel yöntemler ile test edilecek

Mantolamada yangın denetimi testi

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile mantolama sistemlerinin yangın performansı bilimsel yöntemler ile test edilecek. Ülkemizde ilk defa uygulanacak test Kayseri’de yapılacak.

Avrupa'da da uygulanıyor
Avrupa ülkelerinde “Full Scale” yangın testini geçen dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangına karşı gösterdiği direnç ve dayanım ispatlanmış oluyor ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Fayda ve maliyet analizlerine bakıldığında dış cephe ısı yalıtım sistemleri Avrupa’da ve ülkemizde, en avantajlı ve pazar payı en yüksek olan sistemler olarak tercih ediliyor.

Ülkemizde bir ilk
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI - Türkiye) ülkemizde kullanılan dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin gerçek yangın performansını, birebir bina ölçekli (Full Scale) Avrupa standartları ve bilimsel metotları çerçevesinde ilk kez gerçekleştirilecek.

2023 yılı Enerji Verimliliği hedeflerimize ulaşabilmek için önemli bir yere sahip olan dış cephe ısı yalıtım sistemleri son kullanıcılara ekonomik kazancın ötesinde birçok fayda sağlıyor.

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri; ısı yalıtımı binadan dışarıya ısı kaybını azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor. Ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlıyor ve kendini 2-5 yılda amorti ediyor. Sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil, yazın da soğutma giderlerini azaltıyor. Mekânlarda ısının dengeli dağılımını sağlıyor. Konut içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekânlarda rutubetsiz, sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlıyor. İç yüzeylerde terleme sonucu küflenme, siyah leke oluşması ile sıva ya da boyaların kabarmasını engelliyor. Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatıyor. Binanın onarım masraflarını azaltıyor. Binanın dış cephesini güzelleştiriyor. Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

07 Kasım 2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin ve ekibi ile RMI – Türkiye yetkililerinin katılımıyla Kayseri’de gerçekleştirilecek testlerde; dört farklı sistem ve detayda, ağırlaştırılmış koşullar ve kalınlıklarla sistemlerin yangın esnasında göstereceği tepki bilimsel metotlar çerçevesinde, gerçek bina ölçeğinde gözlemlenecek.