Maslak Uygulama İmar Planı askıda!

Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

Maslak Uygulama İmar Planı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Ocak 2015 tarih 106 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen Maslak ve çevresi uygulama imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğünün 25 Haziran 2015 tarihli yazısı ekinde iletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 17 Ocak 2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı paftaları, dün Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde askıya çıktı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan imar planı 7 Ağustos 2015 tarihinde askıdan inecek.