Mecidiyeköy’de 408 bin TL’ye satılık arsa!

Şişli Mecidiyeköy’de arsa satılıyor. Açık teklif usulüyle satılacak arsanın ihalesi 10 Eylül 2014’te yapılıyor.

Mecidiyeköy’de 408 bin TL’ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli Mecidiyeköy’de arsa satıyor. 155 metrekarelik yüzölçümlü arsanın ihalesi ise Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda, 10 Eylül 2014’te yapılacak.

Konut alanı imarlı arsanın muhammen bedeli 408 bin 280 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli olarak 12 bin 248 TL alınacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin temin etmesi gereken belgeler ise şöyle;

“a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,  

    “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.”

Proje Bilgisi: Köy