Mega kente nihai hançer: Kanal İstanbul

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Kanal projesinin İstanbul'un sonu olacağını söyledi

Mega kente nihai hançer: Kanal İstanbul

Bilim insanlarının karşı yöndeki itirazlarana rağmen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından "Kim ne desin yapılacak" dediği Kanal İstanbul Projesi'ne yasal statü kazandıran "Su Yolu" tanımı 13 Nisan 2016 tarihli TBMM birleşiminde kabul edildi.

Karadeniz ve Marmara'nın ekosistemi bozulur
Gelişmeyle ilgili bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, projenin Karadeniz ve Marmara Denizi'nin ekosistemi üzerinde onarılamaz bir bozulma yaratacağını ve zaten bitmiş durumda olan İstanbul'un sonu anlamına geldiğini söyledi. Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde ortaya çıkacak sonuçlar üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarına atıfta bulunan Gökçe:

"İstanbul`un yaşam destek sistemleri olan kuzey ormanları, su havzaları, tarım ve mera alanları, yer altı suları ile biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturacağı tehditler ve yer altı su direnajının bozulacağını gündeme getirmişlerdir" dedi. 

 

Mega kente nihai hançer: Kanal İstanbul

 

Bir yaşam yıkıcı proje: Kanal İstanbul
Cemal Gökçe Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde İstanbul'un şu sorunlarla baş etmesi gerekeceğini vurguladı:

- Nüfus yoğunluğunda sıçrama: Kanal İstanbul kente göçü artıracak. Nüfus 25 milyona çıkacak. Trakya bölgesi nüfusu 40-45 milyon olacak. 
- Su kaynaklarının tahribatı: Bugün bile İstanbul'u zora sokan içme suyu kaynakları daha da daralacak. Kazı ve dolgu işleri toprak kaynalarına ve yer altı suyunun drenaj sisteminin bozulmasına yol açacak. 
- İş makinelerinin doğal yaşam üzerindeki etkiler: Büyük ölçekli kazı, dolgu, dinamit ve iş makine kullanımından doğan egzoz ve gürültü doğal yaşam üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. 

 

Mega kente nihai hançer: Kanal İstanbul


- Karadeniz'i koruma protokolüne aykırılır: Proje, "Bükreş Sözleşmesi" ile 2011 tarihli "Karadeniz Biyolojik Çeşitlilik ve Peyzajın Korunmasına İlişkin" protokole de aykırılır teşkil edior. Bu haliyle Karadeniz'e komşu ülkeleri de ilgilendiriyor. 
- Doğal yaşam üzerindeki etki: Bölgenin doğal yaşamı ve eko-sistem üzerinde önemli zararları olacak.
- İstanbul'un kırsalı darmadağın olacak: Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak kanal projesi, köy ve kırsal yaşam üzerinde yıkıcı bir etki yapacak. Kanal üzerinde en az 10 yeni köprü yapılacak.