Melen ve Sakarya'ya muhtacız

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerin İstanbul'un temiz su kaynaklarını kurutacağını söyledi

Melen ve Sakarya'ya muhtacız

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerin İstanbul'un temiz su kaynaklarını kurutacağını ve şehrin Melen ve Sakarya gibi kirli su kaynaklarına mahkum edileceğini söyledi. 

3. Havalimanı Terkos'u yok edecek
Baran Bozoğlu, kuraklık sorununun 2000'li yılların başından beri konuşulmakta olduğunu, buna karşın arıtma ve su politikalarının bu doğrultuda biçimlenmediğini belirterek: 'İstanbul'un Terkos ve benzeri su kaynakları 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerle birden bire risk altına sokulurken, çare olarak İstanbul'a Melen gibi, Sakarya gibi endüstriyel, evsel ve tarımsal atıklarla yüklü bölgelerden su akıtılması gündeme geldi.' dedi. 

3. Havalimanı'nın Terkos barajı ve su havzası için büyük tehlike olduğunu söyleyen Baran Bozoğlu, bu gerçeğin bizzat 3. Havalimanı'nın ÇED Raporu'nda dile getirildiğini söyledi. Bozoğlu, "İstanbul'un kaynakları tükendikçe Sakarya Nehri'nden su çekmeye çalışacak" şeklinde konuştu.

İstanbul'a kanserojen su mu verildi?
Yaptığı basın açıklaması ile İstanbul'daki 'kokulu su' şikayetlerini değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ise,  kokulu suyun, klorla temas etmesi halinde THM adı verilen kanserojen maddeye dönüşen 'geospin' ve 'MIB' adı verilen maddelerden kaynaklandığını söyledi. Açıklamada, tüketicilerin bu maddenin varlığını lağım, küf, toprak ve yosun kokusu şeklinde hissettiğine yer verilirken, bu maddeyi arıtacak 'aktif karbonun' stokta bulunmadığını ve aktif karbon ihalesinin yeni yapıldığını söyledi. 

MIB'in giderimi için gerikl aktif karbon arıtımının uzun süre yapılmadığınıve suda koku şikayetlerinin arttığını vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, suyun analizi için yurtdışına gönderildiğini ve gelen sonuca göre yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.