Meralar imara açılacak mı?

Torba yasa kapsamında yapılan ve meraların imara açılmasını öngören 115. maddeye tepki büyüyor. Uzmanlar düzenlemenin hayvancılığı bitireceği korkusu taşıyor

Meralar imara açılacak mı?

Mera alanlarının kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak niteleyen Torba Yasa'nın 115. maddesine tepki gösteren uzmanlar, düzenlemenin hayvancılığı bitireceğini söyledi. 155. madde ile 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesine eklenen ve meraları belediye sınırları içerisinde alternatif alan bulunmaması şartıyla Bakanlar Kurulu kararı'nca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak niteleyen düzenlemeye tepkiler büyüyor. 

Meralar 50 milyondan 14 milyona düştü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, torba yasa düzenlemesine tepki göstererek, bu uygulamaların hayvancılığı yok etmekte olduğunun altını çizdi. 1950'lerde 50 milyon hektar civarında mera alanı bulunduğunu, bunun 10 milyonunun 1960'lı yıllarda tarla arazisi haline geldiğini belirten Hatipoğlu: '1980'li yıllara gelindiğinde ise birçok köy, belediye haline geldi. Belediyeler de bir çok merayı konut alanı olarak ilan edip beton yığını haline getirdi. Bugün toplam meralık aran miktarı 14.6 milyon hektara düştü.' açıklamasında bulundu. 

Hatipoğlu, meraların önce tarım alanı haline gelmesi ardından da imara açılmasının zaten gerilemiş olan hayvancılığı iyice zor duruma düşüreceğini söyledi. Hatipoğlu: 'Etin kilosunu meralar ile 15 TL'ye mal ederken, meraların katledilmesiyle ahırda hayvancılık yapılacak ve etin kilosu 199 TL'ye mal edilecek.' dedi.