Metal Gayrimenkul genel kurul toplantısı gerçekleştirecek

etal Gayrimenkul, 30 Nisan 2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapacak

Metal Gayrimenkul genel kurul toplantısı gerçekleştirecek

4 Nisan 2014 / Emlakwebtv
Metal Gayrimenkul 2013 yılındaki hesap dönemini değerlendirmek için 30 Nisan 2014 tarihinde olağan genel kurula gidecek. Sheraton Maslak Hotel/İstanbul'da gerçekleştirilecek olan toplantı 30 Nisan 2014 günü saat 14:00'te başlayacak.

Genel kurulun gündemi şöyle ise şu şekilde:
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
10. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Dilek ve öneriler.