Metal Yapı Konut’tan açıklama!

Metal Yapı Konut kısmi bölünme ile ilgili bildirim yayınladı

Metal Yapı Konut’tan açıklama!

29 Nisan 2014 / emlakwebtv
Metal Yapı Konut, İstanbul Akvaryum Turizm ve Zincir Yapı'nın iştirak hisselerinin tamamını Omar Güneş Elektrik ve Omar Enerji'ye devrediyor. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak, 

1-Şirketimizin aktifinde yer alan "İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi" ve Zincir Yapı Anonim Şirketi" iştirak hisselerinin tamamını aşağıda dökümü yapılan bilanço kalemleri, aktif ve pasif değeri ile birlikte, Omar Güneş Elektrik Anonim Şirketi ve Omar Enerji Anonim Şirketi"ne, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b ve 20.maddeleri kapsamında kısmi bölnme sureti ile 31/12/2013 tarihi itibari ile aşağıda belertilen  kayıtlı defter değeri üzerinden devredilmesine ve gerekli işlemlere başlanılmasına, 

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ' nin kısmi bölünmeye konu edeceği iştirak hisselerinin listesi ve 31/12/2013 tarihi itibariyle net defter değeri :

Sıra No   Kısmi Bölünmeye Konu İştirak Hissesi  Adedi   31/12/2013 tarihi itibari ile kayıtlı net defter değeri
1   İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd Şti.    15.750.000,00 TL
2   Zincir Yapı Anonim Şirketi      55.249.279,66 TL
TOPLAM   70.999.279,66 TL

2-Omar Güneş Elektrik Anonim Şirketine, yukarıdaki tabloda birinci sırada belirtilen, İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi iştirak hisselerinin tamamını ilanço kalemleri, aktif ve pasif değerleri ile birlikte devredilmesi sonucu Omar Güneş Elektrik Anonim Şirketi 'nde 15.750.000,00 TL karşılığı iktiap edilecek hisselerin tamamının, şirketimizin hissedarlarına hisseleri oranında verilmesine,

3-Omar Enerji Anonim Şirketine, yukarıdaki tabloda ikinci sırada belirtilen, Zincir YApı Anonim Şirketi iştirak hisselerinin tamamının bilanço kalemleri, aktif ve pasif değerleri ile birlikte devredilmesi sonucu Omar Enerji Anonim Şirketi'nde 55.249.279,66 TL karşılığı iktisap edilecek hisselerin tamamının, şirketimizin hissedarlarına hisseleri oranında verilmesine, 

4-Şiketimizin aktifinden toplam 70.999.279,66 TL kayıtlı değerle çıkartılacak iştirak hisseleri karşılığı, şirketimizin tescille sermayesinin TTK'nun 162'nci maddesi uyarınca 70.999.279,66 TL azaltılmasına,

5-6102 sayılı TTK 'nun 167. ve 169. maddeleri uyarınca, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun hazırlanmasına;

6-Yeminli Mali Müşavirden bölünmeye konu varlıkların defter değerlerinin ve şirketin özvarlığının tespitlerinin yapılmasına ilişkin rapor alınmasına;

7-TTK 'nun 171.maddesi uyarınca, Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Planının hazırlanması sonrasında inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına;

8-TTK 'nun 174 ve 175.maddeleri uyarınca alacaklıların korunmasına ilişkin çağrı  ilanlarının yapılması sonrasında, kısmi bölünme kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına, bunun için gerekli olan işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Firma Bilgisi: Yapı Konut