Mimarlar Hakkındaki 10 Yanlış Fikir

Bir mimar düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey ne? Muhtemelen aşağıdaki on maddeden biri olabilir.

Mimarlar Hakkındaki 10 Yanlış Fikir

Bir mimar düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey ne? Muhtemelen aşağıdaki on maddeden biri olabilir. Her iş kolu için üretilmiş bazı klişeler var ve bunların bazıları aslında geçerli şeylerken mimarlık hakkında klişelerin bazılarının kırılması gerekli. 

1) Mimarlar Erkek Olur
Mimarlar hakkındaki birçok klişenin başında gelen bu klişe kesinlikle yıkılmalı. Mimarlığın, özellikle de şantiyenin, erkek egemen bir alan olduğu doğru olabilir. Ancak sadece erkeklere uygun bir meslek olduğu yanlış.

2015 yılında “Yılın Kadın Mimarı” ödülünü alan Teresa Borsuk gibi mimarlar sayesinde artık kadın mimarların başarıları daha görünür olmaya başladı.
Zaha Hadid gibi popüler olamasalar da dünyada da ülkemizde de birçok kadın başarıyla mimarlık mesleğini sürdürmekte.

2) Mimarlar Zengindir
Ne yazık ki bu doğru değil. Okuldaki sıkı çalışmalara rağmen, gösterdikleri performansın karşılığı banka hesaplarındaki bakiyeye yansımaz. Yaygın görüşün aksine, mimarlar örneğin doktorlar kadar kazanmaz. Kazançları iyi olabilir, ancak bu onları zengin yapmak için yeterli değildir.

Amerika’nın 2013 yılı yıllık gelir oranlarında, mimarların yıllık kazançları 74 bin dolar civarında iken; en üstteki %10’luk dilimin yıllık kazancı 120 bin, en alttaki %10’luk dilimin yıllık kazancı ise 45 bin dolar civarında. Görüldüğü gibi mimarlar fakir değil ama zengin olmadıkları da kesin.

3) Mimarlar İnşaat Ustasıdır
Mimarlar bazı gereçleri kullanırlar ama bunların arasında çekiç yoktur. Mimarlar binaları tasarlarlar, inşa etmezler. Mimarların projeleri, tasarımı gerçekleştirmeleri için müteahhitlere yada doğrudan ustalara verilir.

Evet, inşa süreci ustalarla mimarlar arasında yakın bir ilişkiyi gerektirir ancak sonuç olarak binalar müteahhitler tarafından ustalara inşa ettirilir. Tabi burada müteahhitlerin bu süreçte kazandıkları paradan bahsetmiyoruz çünkü bunu duymak mimarların moralini bozabiliyor.

4) Mimarlar Havalıdır
Birçok mimar bu klişeyi yıkmamızı istemez, havalı olmayı kim istemez ki. Ancak kamuoyunda yaratılan genel tasavvurun aksine tüm mimarlar eksantrik, havalı, sigara içen karakterler değildir.

Üzgünüz ama onlar da bizler gibi bilgisayar başında kamburu çıkarak çalışan ortalama insanlar.

5) Mimarlar İçine Kapanıktır
Yanlış! Mimarlar içe kapanık olmayı göze alamazlar, sessiz ve utangaç olurlarsa fikirleri asla çizimden gerçeğe dönüşemez.
Tasarımlarının kabul edilip ciddiye alınması ve ustalar tarafından dikkate alınması için mimarlar yüksek sesli ve kibirli olmalıdır. Mimarlık sektörü müşteri, usta, müteahhit vb ile iyi ilişkiler kurmayı gerektirdiğinden utangaç bir mimar bu sektörde oldukça zorlanacaktır.

Mimarlar Hakkındaki 10 Yanlış Fikir

6) Mimarlık Göz Kamaştırıcı Bir İştir
Bir sonraki Frank Lloyd Wright olmak göz kamaştırıcı görünüyor değil mi? Evet, birçok ustaca yapılmış binayı tasarlayan ünlü bir mimar göz kamaştırıcı olmalı, ama mimarlık gündelik hayatta tam olarak böyle değil.

Birçok mimar detayları çözmekle meşgul; belediyeler ve benzeri resmi kurumlarla ilişki kurmak, bürokratik zorlukları çözmek, imar kanunu gibi kanunlarla uğraşmak, müşterinin işin bütçesini düşürmek için gösterdiği çabaları bertaraf etmek, şantiyeye takibi yapmak… Tüm bunlar hiç de göz kamaştırıcı değil. 

7) Mimarlar Sanatçıdır
Birçok mimar, okula başlarken sanatsal yeteneklere sahip olması gerektiğini sanarken aslında iş hayatında beklenen bu değildir. Mimarlar sorun çözme yeteneğine sahip olmalıdır, Picasso’nun yeteneklerine sahip olmaları beklenmez.

Aslında işlerinin büyük bir bölümü, hiçbir şekilde yaratıcı olmayan geometrik algı becerisini içerir. Bilgisayar destekli tasarım kağıt ve kalemin yerini almış durumda ve mimarlar çoğunlukla kendi tasarımlarını çizmek yerine bilgisayara eğilmiş biçimde teknik çizim yapmaktalar.

8) Mimarlar Yalnız Çalışır
Günümüzde üretilen projeleri tek bir kişinin çizmesi mümkün değildir ve bu yüzden mimarlık bir ekip işine dönüşmüştür. Düzinelerce mimar bu büyük projelerin farklı etaplarında yer alır; tasarım, modelleme, uygulama projesi, şantiye gibi. 

Birçok mimarlık firmasında işleyiş biçimi şu şekildedir: bir kişi ekip başı olarak tasarımı kolaylaştırır, asıl tasarımı üreten en alt kademedeki mimar personeldir ama çoğunlukla projenin üzerinde tek bir mimarın adı görünür, o da genellikle firma sahibi olan mimardır.

Bu durum ekipte yer alan mimarlar için moral bozucudur, çizdikleri projeler mimarlık dergilerinde çoğunlukla kendi adları hiç yer almadan sadece imzası bulunan mimarla anılarak yayınlanır.

9) Mimarlar Malzeme Tedarik Ederler
Yukarıda da bahsedildiği gibi mimarlar sadece tasarlar ve çizerler, tasarımı inşa etmedikleri gibi tasarımda kullanılacak malzemeleri tedarikçisi de değildirler.
Mimarlar sadece tasarımları için en uygun malzemenin ne olduğu konusunda öneride bulunurlar. Ancak müteahhitler çoğunlukla mimarın önerdiğinden ziyade kendi malzeme tedarikçisinde bulunan yada kendince uygun olan malzemeleri kullanırlar.

10) Tüm Mimarlar Eşit Vasıflara Sahiptir
Aynı okullarda aynı eğitimleri aldılar değil mi? Dolayısıyla eldeki iş için herhangi bir mimar uygun olabilir. Yanlış. Evet, mimarlık bir bilimdir ama içerisinde yapılan iş için çok farklı yaklaşımlar ve ideolojiler içerir. 

Aradaki farkı anlamak için mimarların yada mimarlık firmalarının portfolyolarına bakmak yeterlidir. Ticari yapılar mı yoksa konut yapıları mı tasarlamış? Ekolojik mimarlık üzerine mi çalışıyor? Tasarladıkları binalar inşa edildiğinde nasıl olmuş? Ancak tüm bunlara bakılarak eldeki iş için en uygun mimar yada mimarlık firması seçilebilir.