Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri devam ediyor

Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü Çetin Ünalın ve Yavuz Önen söyleşileri ile devam ediyor

Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri devam ediyor

Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü Çetin Ünalın ve Yavuz Önen söyleşileri ile devam ediyor. 

Etkinlik kapsamında Ekim ayı boyunca devam edecek olan söyleşilerin üçüncüsünde; altmış yılı aşan tarihinde, “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışını benimseyen meslek kuruluşumuzun; darbelerle bölünmüş, idamlar, ölümler, hapisler, sorgular, sürgünlerle örülü, Cumhuriyet tarihimizin en çalkantılı döneminde kazanılmış haklarını koruma ve genişletme, meslek alanında örgütlenme, hukuki altyapıyı oluşturma, etik ve normlarını geliştirme, kamusal ortamı düzenleme, bilimsel çalışmalar yapma ve uygulamayı denetlemenin yanı sıra demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi değerlendirilecek.
 
Deneyim ve birikiminin geleceğe aktarılması, kurumsal hafızanın kalıcılaştırılması ve kamuoyu ile paylaşılabilmesi için yayınların sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli hedefleri arasında tutan Mimarlar Odası’nın çalışmalarına destek ve katkı verenleri bir araya getirmeyi hedefleyen; mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık ve ücretsiz olan söyleşinin ardından okuyucular, kitaplarını Çetin Ünalın ve Yavuz Önen’e imzalatma imkânı bulacaklar.

Mimarlar Odası Kitap Günleri Programı 

MİMARLAR ODASI KİTAP GÜNLERİ
Ekim 2016
5 Ekim 2016 / Çarşamba
14.00 - 15.00 Açılış
Söyleşiler Mimarlar Odası Genel Merkezi Konferans Salonu
15.00 - 16.30 Cengiz BEKTAŞ    Mimar / Yazar
17.00 - 18.30 Ruşen KELEŞ    Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
19.00 - … Kokteyl    Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonu
12 Ekim 2016 / Çarşamba
Söyleşiler Mimarlar Odası Genel Merkezi Konferans Salonu
13.00 - 14.30 Deniz İNCEDAYI    Prof. Dr. / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
15.00 - 16.30 Afife BATUR    Prof. Dr. / İstanbul Teknik Üniversitesi
17.00 - 18.30 Doğan HASOL    Mimar / Yazar
19 Ekim 2016 / Çarşamba
Söyleşiler Mimarlar Odası Genel Merkezi Konferans Salonu
15.00 - 16.30 Yavuz ÖNEN    Mimar
17.00 - 18.30 Çetin ÜNALIN    Mimar / Yazar
26 Ekim 2016 / Çarşamba
Söyleşiler Mimarlar Odası Genel Merkezi Konferans Salonu
15.00 - 16.30 Doğan TEKELİ Mimar / Yazar
17.00 - 18.30 Tarık ŞENGÜL    Prof. Dr. / Orta Doğu Teknik Üniversitesi