Mimarlar Odası'ndan Fotoğraf Yarışması

Mimarlar Odası Ajanda Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması " Yaşanılabilir Kentler" olarak belirlendi

Mimarlar Odası'ndan Fotoğraf Yarışması

23 Temmuz 2012

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), bu yıl 1 Ekim 2012’de kutlanacak olan Dünya Mimarlık Günü'nün temasını “Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar / Mimarlıkla Değişen Kentler” olarak belirledi. Bu kapsamda; kentlerde ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kentlerin toplumsal olarak daha adil, kapsayıcı ve yaşanılabilir olması, herkes için ekonomik, eğitimsel ve yaratıcı olanakların geliştirilmesi, güvenli ve sağlıklı koşulların sağlanması; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, enerji ve doğal kaynakların daha iyi yönetilmesi konularını içeren bir değişim öngörülüyor.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu yıl Ajanda Fotoğraf Yarışmasının 14.sünü düzenliyor. Yarışmanın 2013 teması ise, yine Dünya Mimarlık Günü teması parelelinde, sürdürülebilir ve yaşanılabilir kentler için mimarların gerekli araçları geliştirme konusundaki kamusal ve toplumsal sorumlulukları nedeniyle “Yaşanılabilir Kentler” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2012 olan yarışmanın ilan tarihi ise 5 ekim 2012’de yapılacak.
Yarışmanın konusu; "Yaşadığımız çağın gereksinmelerine, insan mutluluğunu gözardı etmeden yanıt veren kentleşme örnekleri" şeklinde tanımlanıyor.
Birincilik Ödülü'ne değer görülen fotoğraf, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2013 yılı ajanda kapağı olarak kullanılacak; ikinci ve üçüncülük ödülü alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer ödül alan 38 fotoğraf da ajanda için de yer alacak. Ödül alanların yanı sıra tüm katılımcılara "Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi" verilecek.

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 27 Eylül 2012
Sonuçların Duyurulması: 05 Ekim 2012
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 12 Ekim 2012 Cuma, saat: 19.00

Seçici Kurul:
Behiç Ak (Mimar-Karikatürist)
Zafer Kutlu Bayhan (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni)
Şeniz Kabadayı (Fotoğraf Sanatçısı)
Hürü Kaya (Fotoğraf Sanatçısı)
Aras Neftçi (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
Yalçın Savuran (Fotoğraf Sanatçısı)