Mimarlar Odası yeni dönem yönetim kurulu seçildi

TMMOB Mimarlar Odası 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 1 – 12 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da toplandı

Mimarlar Odası yeni dönem yönetim kurulu seçildi

18 Nisan 2014 / Emlakwebtv
TMMOB Mimarlar Odası 44. Dönem Olağan (Seçimli) Genel Kurulu, ülke tarihinin kritik dönemeçlerinden biri olan 30 Mart Yerel Seçimlerinin sonrasında 11 – 12 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da toplandı. Ülke gündeminin kente, mimarlığa, meslek örgütüne, meslektaşlara etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş ve çözüm önerileri getirildi.

İki gün süren toplantıda yapılan ortak değerlendirmelere bağlı olarak gündemde yer alan kapsamlı sorunların üye ve örgüt seferberliğine dayalı bir “Dayanışma Süreci” ile aşılabileceği özellikle vurgulanmıştır. İktidarın Meslek Odamıza ve meslek alanımıza yönelik hukuka açıkça aykırı olan, anti-demokratik baskı ve müdahaleleri Genel Kurul’da meslektaşlarımız tarafından dile getirilmiştir.

“Rantçı ve otoriter” bir anlayışla düzenlenen KHK’ler ve yeni yönetmelikler aracılığıyla, Meslek Odalarının “kamusal ve özerk” kimliklerini yok sayan ve sistemli yürütülen “işlevsizleştirme, yetkisizleştirme ve yok etme” politikaları, meslektaşların fikri ve mesleki haklarının gasp edilmesine karşı bu dönemde başta meslektaşlarımız olmak üzere birlikte Mimarlar Odası’nın tüm birimlerine önemli görevler düşmektedir.

Genel Başkan: Eyüp MUHCU
Genel Başkan Yrd.: Ali EKİNCİ
Genel Sekreter: Özden Fikret OĞUZ
Genel Sayman: Sabri KONAK
Üye: Banu GÜRLEK
Üye: Oğuz DEVELİ
Üye: Burak Kaan YILMAZSOY