Miras paylaşımı nasıl olur?

“Miras paylaşımı nasıl olur, kimler mirasçı olabilir, mirasta saklı pay ne ifade eder” gibi merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Miras paylaşımı nasıl olur?

Kişinin ölüm halinde mallarının kimlere hangi ölçülerde kalacağı çoğu insanın merak konusu. Özellikle ‘miras paylaşımı nasıl olur’ sorusuyla yakından ilgilenen milyonlarca insan var. Bu noktada devreye giren kanuni mirasçılık hususunu öncelikle açıklamakta fayda var. Kanuni mirasçılık, miras bırakan kişinin ölümünden sonra mirasının kimlere kalacağına dair bir düzenlemedir. Buna göre, kanuni mirasçılar ilgili kanunda belirlenmiş bulunuyor. Kişinin ölümünden sonra mirasının kalacağı kanuni mirasçıları; miras bırakanın çocukları, anne-babası, çocukları yoksa büyük anne ve büyük babası ve eşi olarak belirlenmiş durumda.

Kanuni mirasçılık ışığında; ölen kişinin eşi, çocukları ve ayrıca anne-babasının hayatta olduğunu farzedelim. Bu durumda ölen kişinin çocukları yasal olarak mirasın dörtte üçünü, eş ise mirasın dörtte birinin sahibi olur. Kişinin anne-babasının mirastan pay alabilmesi için, çocuklarının olmaması şartı var. Yani ölen kişinin çocukları olmasaydı eğer, anne-babası mirasın yarısının sahibi olurdu.

Saklı pay nedir?

Miras hususunda önemle belirtilmesi gereken konulardan biri de, saklı pay. Miras kaçırmaya çalışanların aleyhine bir durum olan saklı pay, mirasçıyı koruyan bir düzenleme. Miras hukukuna göre,  miras bırakan mal varlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakamıyor. Bu durumda kanuni mirasçıların miras üzerinde saklı pay hakları bulunuyor. Peki saklı pay hakkına sahip kişiler kimler? Saklı pay sahibi mirasçılar alt soy yani çocuklar ve torunlar, ana- baba ve sağ kalan eş olarak belirlenmiş.