Mist İnşaat Fikirtepe için bakanlıktan belgeyi aldı

Mist İnşaat Fikirtepe'de 3'te 2 çoğunluğu için bakanlıktan belgeyi aldı!

Mist İnşaat Fikirtepe için bakanlıktan belgeyi aldı

Mist İnşaat Fikirtepe'de 3'te 2 çoğunluğu için bakanlıktan belgeyi aldı. Mist İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, mevcutta kat karşılığı sözleşme imzalanan adanın toplam metrekaresi 13.400 m2 ve toplam parsel sayısı 78 dir. Mist İnşaatın daha önceden Anka Yapı ile anlaşan parsellerle yeni bir anlaşma yapmadan önce anlaştığı tek imzalı parsel sayısı toplam 38 adet. Anka Yapı'ya İmza atıp daha sonrasında Mist İnşaata ikinci bir imza atarak Anka Yapı ile fesih yoluna giden parsel sayısı toplam 20 adet. toplamda tek imzalı ve çift imzalı olup Anka ile sözleşme feshi yapan ama üzerinde Anka Yapı'nın şerhi devam eden parseller ile beraber Mist inşaata imza atan parsel sayısı toplam 58 parsel olup 9350 m2 lik bir alana tekabül etmektedir. Ada içerisinde mevcutta henüz hiç bir firma ile anlaşma yapmamış 3 parsel bulunmakta olup oransal olarak da % 5 gibi bir orana tekabül etmektedir.

Mist İnşaat Hukuk Müşaviri Avukat Mehmet Cihat Sarı, " 6306 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince şerhli olarak tevhid yapılmaktadır. Şerhler hisse üzerinden devam etmektedir. Böylelikle yapılacak işin engellenmesi ve ada halkının yeni evlerine kavuşması engellenemeyecektir." şeklinde konuştu.

Mist İnşaat'ın ada içerisinde 2/3 çoğunluk oranını yakaladığına dair iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden aldığı metnin dökümü;

"Sn. Mist İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hektaş Plaza No:390 A blok Kat:2 D:1 Üsküdar / İstanbul
İlgi: 16/10/2014 tarih ve 63860 sayılı dilekçe ve eki CD
Mist İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait ilgi dilekçede İlimiz Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi 2207, 2208, 2209 ve 2220 no.lu yapı adalarının oluşturduğu proje adasında kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmakta oldukları beyan edilmiş ve beyanlara ek olarak halihazırda yapılmış olan sözleşmeler, tapu kayıtları ve şergler tarafımıza CD ortamında sunulmuş olduğu, ilgi dilekçede bahsi geçen proje adasında çoğunluğun sağlandığına dair bilgi ve belge iletildiği belirtilerek kentsel dönüşüm alanında yürütülmekte olan Kamulaştırma işlemlerine ilişkin bilgi istenmektedir.

İlgi dilekçe ve eki ile Şube Müdürlüğümüze sunulmuş olan bahse konu 2207, 2208, 2209 ve 2220 no.lu yapı adalarına ait sözleşmeler ve tapu şerhleri incelenmiş olup, proje adası bazında 2/3 çoğunluğun sağlandığı görülmüş olup, İl Müdürlüğümüzce Kentsel Dönüşüm uygulaması yapılan Fikirtepe bölgesinde 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanan proje adalarında 600 metrekare net parsel büyüklüğü koşuluna göre uygulama yapma imkanı bulunmayan, Acele Kamulaştırma gündemine alınan proje adalarında anlaşma sağlanamayan mülk sahipleri ile yüklenicilere anlaşma sağlanamaması durumunda acele kamulaştırma işlemlerine başlanacağı hususunda bildirimde bulunulmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen bu işlemler Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanında %99 anlaşma oranından başlayarak, %90 anlaşma seviyesine kadar imza oranına sahip proje adalarına gönderilmeye devam edilmekte olup, proje adalarında 2/3 çoğunluk işlemlerinin bu oran ile başlayarak yapılmakta oldupu bilgisinin dikkate alınması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. "