Muğla’da icralık arsa

Muğla Merkez’de yer alan 5.326,59 metrekarelik arsa icralık oldu. Arsa 6 milyon 658 bin 237,50 liraya satılacak.

Muğla’da icralık arsa

Muğla Merkez’de bir arsa icralık oldu. Muğla Sulk Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Muğla Merkez'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Arsa, 6 milyon 658 bin 237,50 liraya satılacak.

T.C. MUĞLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/11 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl. Merkez İlçe, 1141 Ada No, 1 Parsel No, EMİRBEYAZIT

MAHALLESİ ARSA niteliğinde TAŞINMAZ .Bölgede Göz Hastanesi, Eğitim Tesisi, Öğenci

Yurdu ve dükkanlar vardır. Emniyet Md.lüğüne k 500 mt , Atatürk bulvarına 150 metre mesafededir. Yeni yapılaşma başlayan alanda kalır.kanalizasyon, su elektrik. Telekomünikasyon ve PTT gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanır, içinde 3 adet 50 yaşlarında meşe ağacı var.

Adresi : Muğla İl. Merkez İlçe, 1141 Ada No. 1 Parsel No. EMİRBEYAZIT

MAHALLESİ

Yüzölçümü : 5.326,59 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Muğla Uygulama imar planı içinde Konut dışı Kentsel çalışma alanı olarak belirtilen ayrık nizam hmax: 10,50 ve Emsal 0.60 yapılaşma alınında kalır.

Kıymeti : 6.658.237.50 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :------

1. Satış Günü : 18/09/2015 günü 11:30- 11:40 arası

2. Satış Günü : 14/10/2015 günü 11:30- 11:40 arası

Satış Yeri : MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİ İSKENDER ALPER KONAKALTI

KÜLTÜR MERKEZİ -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile 3.337.180.80 TL muhammen bedel ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana aynı muhammen bedel ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul if&rindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (5ygtfn içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit oim^tfıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin teshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/05/2015