Muğla’da satılık arsa

Muğla’nın Menteşe bölgesinde yer alan bir arsa 8 Ekim’de yapılacak ihaleyle satılacak.

Muğla’da satılık arsa

Muğla Satış Memurluğu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan bir arsayı satışa çıkaracak. Arsanın ihalesi 8 Ekim’de gerçekleştirilecekken; bedeli 2 milyon 451 bin 412 lira olarak belirlendi.

İhale ilanı aşağıda yer alıyor;

T.C. MUĞLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl. Menteşe İlçe, 1109 Ada No, 1 Parsel No. Dirgeme yolu mevkii, Emirbeyazıt Mah. Arsa niteliğinde taşınmaz.

Adresi : Muğla İl, Menteşe İlçe, 1109 Ada No, 1 Parsel No, Dirgeme yolu Mevkii. Emirbeyazıt Mah.

Yüzölçümü : 1.961,13 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Muğla Uygulama İmar Planı içindeKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirtilen ayrık nizam, hmax-10,50 ve Emsal-0.60 yapılaşma alanında kalır.

Kıymeti : 2.451.412,50 TL

KDV Oranı :%18

1. Satış Günü : 08/10/2015 günü 11:50- 12:00 arası

2. Satış Günü : 03/11/2015 günü 11:50- 12:00 arası

Satış Yeri : MUĞLA MENTEŞE İSKENDER ALPER KONAKALTI KÜLTÜR MERKEZİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile 1.229.206,30 TL muhammen bedel ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana aynı muhammen bedel ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10-) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenüncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze-başvurmaları ilan olunur.