Müteahhitler Birliği Ekim 2014 raporunu yayınladı

Türkiye Müteahhitler Birliği, 'Dünya-Türkiye İnşaat Sektörü' Ekim 2014 raporunu yayınladı. Rapor inşaat sektörünün yılın ikinci çeyreğinde ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini yazdı

Müteahhitler Birliği Ekim 2014 raporunu yayınladı

Türkiye Müteahhitler Birliği, 'Dünya-Türkiye İnşaat Sektörü' Ekim 2014 raporunu yayınladı. Rapor inşaat sektörünün yılın ikinci çeyreğinde ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini yazdı.

Banka kredilerinin desteği
Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektöründe düşük tempolu olmakla birlikte, ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş, sektördeki üretim önceki yılın aynı dönemine göre %2.6 artmıştır.' ifadelerini kullanan rapor, inşaat sektöründeki büyüme ağırlığının son 10 yıllık süreçte bankacılık sektörünün imalat kredilerini azaltırken, inşaat ve konut kredilerine yönelmesi olarak açıkladı.

Babacan'ın açıklamaları destek gördü
Müteahhitler Birliği raporunda, Başbakan Yardımcısı Babacan'ın yaptığı Türkiye'de artan dikey yapılaşmanın rantı artırdığı, kolay ve hızlı para kazanmanın önünü açtığı, bu durumun ise sanayinin payının giderek azalmasına neden olduğu yolundaki açıklamaların, sadece sanayicilerden, iş dünyasından ve muhalefetten değil, inşaat sektörü mensuplarından da büyük destek aldığını yazdı.

Sektörlerin büyüme hızında 'inşaatın' yeri
Raporunda 'sektörler' bazında büyüme hızlarına yer veren Türkiye Müteahhitler Birliği, ikinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre özel sektör inşaat yatırımlarından yüzde 4.3, kamu inşaat yatırımlarında ise yüzde 1.3'lük bir artış kaydedildiği yazdı. Toplam büyüme oranını yüzde 2.6 olarak açıklayan rapor, imalat ve finans-sigorta faaliyetlerindeki büyüme oranlarını ise sırasıyla yüzde 2.0 ve yüzde 7.1 olarak gösterdi.

Müteahhitler Birliği Ekim 2014 raporu yayınlandı

Genel istihdam durumu
Yılın ilk 5 ayında işsizlik oranının düşüş gösterdiğini, tarım sektöründe çalışan sayısının 5 milyon 914 bin olduğunu belirten raporda, inşaat sektörü istihdam durumuyla ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: ' Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşmiş; istihdam edilenlerin %22.4'ü tarım, %19.9'u sanayi, %7.3'ü inşaat, %50.5'i ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Bir önceki ay ile kıyaslandığında tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam edilenlerin paylarında sırasıyla 0.1, 0.2 ve 0.1 puanlık azalmalar olduğu, hizmetler sektöründe çalışanların oranında ise 0.2 puanlık artış kaydedildiği görülmektedir.'

Dünya sorunları ve ticaret
Siyaset penceresinden bakıldığında, dünyanın ciddi bir düzensizlik döneminden geçtiğini belirten rapor; ekonomi ve çevre kaynaklı sorunlara hızla büyüyen güvenlik tehditlerinin eklendiğini, piyasalardaki dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu. Küresel ölçekte büyümenin yavaş seyrettiğine, işsizliğin pek çok ülkede önemli bir sorun olarak varlığını sürdürdüğüne, dünya ticaretinin daralmakta ve doğal kaynaklar üzerindeki hegemonya mücadelesinin sertleşmekte olduğuna işaret etti.