Müteahhitler Birliği'nden "reform" uyarısı

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yayınlanan 2015 yılı üçüncü çeyrek analizi sürdürülebilir ekonomi için reform ihtiyacı vurgusu yapıyor.

Müteahhitler Birliği'nden

2015 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi"ni yayınlayan Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye'nin kırılgan ülkeler grubundan çıkabilmesi yolunda piyasa dostu bir yapısal reform programının hızlı ve etkin bir biçimde uygulanmasını önerdi. 3 aylık dönemlerde hazırladığı sektör analizlerinyel İnşaat faaliyetlerinin nabzını tuttan TMB, Türkiye ekonomisinin yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle kırılganlığını koruduğuna dikkat çekti.

Seçimler sonucunda ortaya çıkan tek parti hükümetinin kapsamlı ve bütünleştirici iç politikalar açısından önemli bir fırsat yarattığına da dikkat çeken TMB, finans çevrelerinin 2016 ekonomik göstergelerinin 2015 yılından daha olumlu olacağı beklentilerini de dile getirdi. 

TMB Raporu'ndan çıkan sonuç: Reform şart
Türkiye Müteahhitler Birliği
tarafından yayınlanan 2015 3. dönem analiz raporunda ayrıca, etkin  bir ekonomik ve sosyal reform programının uygulanmaya konmasının önemine dikkat çekilerek, altyapı yatırımlarının sürekliliği ve uluslararası finansman boyutu açısından içerdiği değere de vurgu yapıldı. 

Müteahhitler Birliği'nden "reform" uyarısı

Rakamlarla İnşaat sektörünün 3. çeyreği
TMB tarafından yayınlanan 2015 3. çeyrek raporunda şu bilgilere yer verildi:

  • Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.0 oranında büyüme ile GSYH'ya sınırlı oranda katkı sağlayan inşaat sektörü, ikinci çeyrekteki büyümeye karşın, 2015'in ilk yarısında yüzde 0.3'lük inşaat faliyetleri daralmasına şahit oldu. Sektörel performans son dönemde ekonomik büyümenin oldukça altında seyretti. 
  • 2015 yılının ilk 9 ayında, yurtdışında 15.3 milyar ABD dolarını bulan toplam 92 proje üstlenildi. 
  • Proje üstlenilen ülkeler sıralamasında ilk sırada Kuveyt, Türkmenistan, Rusya, Cezayir ve Suudi Arabistan yer aldı. Kuveyt'te üstlenilen 4.3 milyar ABD Doları tutarındaki Havalimanı projesi, bir Türk firması tarafından bugüne kadar tek başına üstlenilen en büyük proje olma özelliği taşıyor.
  • Türk müteahhitleri 1972 yılından 2015 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplam 104 ülkede 8 bin 626 projeye imza attı. Bu projelerin toplam bedeli 318.6 milyar ABD doları düzeyine ulaştı.