Müteahhitlerden imar mevzuatı uyarısı

17 Ağustos Depremi'nin 18. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği imar mevzuatının yeni baştan ele alınması gerektiğine dikkat çekti ve deprem odaklı kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Müteahhitlerden imar mevzuatı uyarısı

17 Ağustos Depremi'nin 18. yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye topraklarının yüzde 98'inin deprem riski altında olduğunu hatırlattı. Açıklamada deprem odaklı kentsel dönüşümün vazgeçilmez olduğuna da dikkat çekilerek Hükümet'in attığı adımlara destek mesajı verildi. 

Deprem odaklı kentsel dönüşüm vurgusu

Deprem felaketi nedeniyle ülkenin büyük acılar yaşadığını hatırlatan Türkiye Müteahitler Birliği'nin açıklamasında Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada: " Türkiye topraklarının yüzde 98’inin deprem riski altında olduğu, ülke genelindeki 20 milyonluk konut stokunun üçte birinden fazlasının depreme dayanıklılık açısından ciddi risk taşıdığı ve depremlerde büyük çapta can ve mal kayıpları yaşandığı dikkate alındığında, deprem odaklı kentsel dönüşümün vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu açıktır." ifadelerine yer verildi. 

Yapı üretim sistemindeki sorunlar

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin araştırma, planlama, tasarım, denitm alt süreçleri ve uygulama alanlarının tümünü içeren bir yapı üretim sisteminin, mevzuat, örgütlenme, fiziki ve beşeri sermaye kalitesi boyutları ile ele alınması gerektiğinin önemine de vurgu yapan Türkiye Müteahhitler Birliği, yasal düzenlemelerdeki eksikliklere de dikkat çekti. Afk Riski Altındakı Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmiş olmasının yararlı ve önemli olduğunu söyleyen TMB: "  Nitekim 21 Temmuz 2017 tarihli Ege Denizi depremi, deprem yönetmeliklerine uygun şekilde projelendirilen ve imal edilen yapıların insan hayatını korumakta ne denli etkin olduğunu bir defa daha göstermiştir. " açıklamasını yaptı,

Kentsel dönüşüm sektöre katkı sunacak

Sürdürülmekte olan Kentsel Dönüşüm süreci ile kentsel yaşam kalitesinin mekansal, teknik, sosyal, hukuki, ekolojik ve kültürel açıdan gelişeceğini, bu durum da sektörün gelişmesine ivme kazandıracağın değerlendirmesinde bulunan TMB, diğer taraftan bina bazında değil bütünsel bazda yenilemenin de önemine dikkat çekti. Kentleşme, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm konularının yaşanabilir kentler amacına dönük olarak tasarlanması gerektiğine de vurgu lahımar acıtmakaoa etkin denetim mekanizmasının önemine ve kamu vicdanının zedelenmemesine önem verilmesi gerektiği uyarısında da bulunuldu.

Hükümet politikalarına destek

Türkiye Müteahhitler Birliği, bu doğrultuda atılan Hükümet politikalarını desteklediklerine de dikkat çekerek: "TMB Yönetimi, ülkemiz için hayati öneme sahip olan deprem yönetmeliği ve kentsel dönüşüm konusunda, hükümet tarafından atılmakta olan doğru adımları desteklemektedir. Öte yandan, planlama ve uygulama aşamalarının şeffaf ve hakkaniyetli bir süreçle sürdürülmesi, konut yapı stokunun ötesinde deprem bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi önem arz etmektedir. Süreç, TMB ve üyelerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. " yorumunda bulundu.