Mütekabiliyet Yasası Meclis’te onaylandı

Gayrimenkul sektörünün beklediği, yabancıya gayrimenkul satışındaki sınırlamaları kaldıracak ‘Mütekabiliyet Yasası’ Meclis’te onaylandı

4 Mayıs 2012
Türkiye ekonomisinin lokomotifi gayrimenkul sektörünün dört gözle beklediği, yabancılara gayrimenkul satışının önündeki sınırlamaları kaldıracak ‘Mütekabiliyet Yasası’ 3 Mayıs tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle gayrimenkul üreticileri Batılılara olduğu gibi artık, paranın merkezinde oturan Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Körfez Ülkeleri vatandaşlarına da gayrimenkul satışı yapılabilecek. Mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine bakılmaksızın yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alabilmesinin önünü açan yasa sadece gayrimenkul sektörüne değil Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Yasanın da etkisiyle, ilk etapta yabancıya konut satışından 5 milyar dolar bekleniyor. Bu kaynak, Türkiye’nin cari açığının azaltılmasında da önemli olacak.
Yasa hemen yürürlüğe girecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sektör temsilcileriyle sürekli temas halinde hazırlanan yasa, büyük oranda sektörü memnun etti. ‘Mütekabiliyet Yasası’, kısa bir süre önce Bakan Bayraktar’la görüşen gayrimenkul sektörü temsilcilerinin talebi doğrultusunda, diğer yasalardan farklı bir statü de çıktı. Mütekabiliyet Yasası, ‘yayınlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer’ hükmünden muaf tutuldu. Mütekabiliyet Yasası, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecek. Böylelikle gayrimenkul üreticileri konut satışlarının yüksek olduğu sezon olan mayıs, haziran ve sonbahar aylarında yabancıya konut satışı yapabilecek.

Ülkeleri Bakanlar Kurulu belirleyecek
Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan kanuna göre, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecek. Bakanlar Kurulu'nun, Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş alma şartı kalkacak.
Yabancıların edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı 2 katına çıkarabilecek. Daha önce, yabancıların ülke genelinde alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü, 2,5 hektarı geçemiyordu.
Bakanlar Kurulu, yabancılar ile kendi ülkelerindeki kanunlara göre kurulan yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz ve ayni hak edinebilecekleri yerleri; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçümü ve miktar olarak belirleyebilecek, sınırlandırabilecek, yasaklayabilecek.