Niğde Merkez TOKİ Evleri teslim tarihi

Niğde Merkez TOKİ Evleri teslim tarihi belli oldu. Projede 120 konut 6 ila 15 Ocak 2014 tarihleri arasında teslim edilecek.

Niğde Merkez TOKİ Evleri teslim tarihi

06.10.2014 

TOKİ tarafından Niğde'de inşa edilen TOKİ Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi 2. etap projesi kapsamında teslimler için zamanlama belirlendi. Buna göre, Niğde Merkez TOKİ Evleri teslim tarihi 6 Ocak'ta başlayacak, 15 Ocak'a kadar devam edecek.

Niğde Merkez TOKİ Evleri teslim tarihi ve detayları ise aşağıda yer alıyor;

NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ 2. ETAP 120 KONUT PROJESİ
TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi 2. Etap 120 Konut Projesinde yer alan 120 adet konutun teslimleri 06 - 15 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede ;

Ø Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Üçer Müş. Müh. A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
Ø Konut teslim işlemleri çerçevesinde, alıcılara, T. Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi tarafından yazı gönderilerek teslim işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
Ø Konut teslimleri Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi 2. Etap Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.
Ø Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
Ø 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinden 1 gün önce aynı saatte ilgili Banka şubesine davet edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Ø Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
· Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
· Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,
· Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
· KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Firma Bilgisi: Toki