Nükleer riski, devlet sırrına dönüşürse

Enerji Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Mersin Nükleer raporunu isteyen Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin talebini reddetti. Gerekçe: Devlet sırrı...

Nükleer riski, devlet sırrına dönüşürse

Mersin'de inşa edilmekte olan Nükleer Santraline tepkiler giderek büyürken, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin istediği uluslararası rapor, Enerji Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Enerji Bakanlığı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. Maddesi'ni gerekçe olarak gösterdi. Bir diğer deyişle: "Bu bir devlet sırrı" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Raporu'nda ne yazıyor?
Söz konusu rapor, hükümetin isteği üzerine proje ile ilgili çalışmalar yürüten Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanmış ancak raporun sonuçları Hükümet tarafından kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Hürriyet Gazetesi'nde Tolga Tanış'ın haberine göre,  24 tavsiye ve 15 öneri yer aldığı rapor, 20 Şubat 2014'te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na elden teslim edildi. 

Avrupa ülkelerinin aksine hükümet açıklamadı
Benzer çalışmaları yürüten Polonya, BAE ve Belarus gibi ülkelerin söz konusu raporun sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma geleneğine rağmen Türk Hükümeti'nin aksi yönde bir tutum alması, sivil toplum örgütlerinin yürütmeyi durdurma istemi ile açtıkları davaya entegre oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ÇED raporu nedeniyle dava eden avukatların isteği üzerine Mersin 1. İdare Mahkemesi de rapor sonuçlarının mahkemeye sunulmasını istediği 

Nükleer tehlikenin "sırrı"
Ancak Mersin 1. İdare Mahkemesi ise beklemediği bir sonuçla karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sonuçları "devlet sırrı" olduğu gerekçesiyle açıklamayı reddetti.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 20 maddesi ne diyor?
Tartışmalara konu olan maddede şu ifadeler yer alıyor: "İstenen bilgi ve belgeler, devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise Başbakan veya ilgili Bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir..."