Ormanlara yapılaşmanın önü açıldı mı?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın önceki günkü Resmi Gazete'de yayınlanan "Orman Yönetmeliği"ne yönelik değişikliğini değerlendiren uzmanlar, orman arazileri üzerindeki yol yapılaşmasının önünün açıldığı yorumunu yaptı

Ormanlara yapılaşmanın önü açıldı mı?

Önceki günkü Resmi Gazete'de yayınlanan "Hususi Ormanlar ve Hukmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği"ndeki değişiklik tartışmalara neden oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle birlikte, özel ormanlara verilen yüzde 6'lık imar iznine ilave olarak kamu yararı gözükmesi halinde imara açılabilmesine olanak tanınıyor. Düzenleme ile birlikte, enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, kanalizasyon yol gibi kamu yararının görüldüğü durumlardaki girişimler, yüzde 6'lik imar izni dışında değerlendirilecek. 

Hedef ormanların yapılaşmaya açılması mı?
Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e bir değerlendirmede bulunan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın, yönetmeliğin orman varlığı açısından önemli bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Küçükaydın, yönetmelikle birlikte başta İstanbul Boğazındaki ormanlar olmak üzere özel ormanların tamamen yapılaşmaya açılacağını vurgulayarak: "Kimse Ağrı'daki, Erzurum'daki ormanlarla ilgilenmez. Buradaki asıl hedef, İstanbul Boğazı'ndaki ormanlardır." ifadelerini kullandı.

1986 yılında Orman Kanunu'na eklenen bir madde ile özel ormanların yüzde 6'sı imara açılmıştı. Yeni yönetmelik ile birlikte "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" gibi kurumlara yurt yapımı için izin verildi. Söz konusu maddede,, izin verilen alanlda yapılacak yol ve açık biçimde düzenlenen garaj, havuz, spor alanları ile otopark ve altyapı hizmetleri içeren tesislerin yolu açıldı. Kanunun 17. maddesi uyarınca da genel kamu hizmetlerine yönelki izinler hariç binaların taban alanlarının toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde 15'ini geçemeyeceğine hükmedildi.