Otopark yönetmeliğinde iki önemli değişiklik

22.2.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 16'ıncı maddesinde belirlenen yürürlük tarihi başlangıcı 1 Haziran'dan 1 Ocak'a ertelendi. Diğer taraftan okulların zemin altına da otoparkın önü açıldı

Otopark yönetmeliğinde iki önemli değişiklik

Otopark Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Oropark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddesi ile yürürlük tarihi 1 Haziran 2018 tarihinden 1 Ocak 2019 tarihine ertelendi. Diğer taraftan ilk düzenlemedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim tesis alanları hariç ibaresi de değiştirildi

Otopark Yönetmeliği yürürlük süresi ertelendi

İlk olarak 22.2.2018 tarihinli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 6 ve 16'ıncı maddelerinde değişikliğe gidildi. En önemli farklılaşma 16'ıncı maddede düzenlenen yürürlük tarihine ilişkin olarak gerçekleştirildi. Bugünkü Resim Gazete'de konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bu değişiklikle birlikte 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nın 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya alınmasına karar verilmiş oldu. 

Okulların zemin altına otopark

Diğer taraftan Otopark Yönetmeliği'nın 6'ıncı maddesinde de değişikliğe gidildi. Bugünkü Resmi Gazete'de konuyla ilgili olarak: "22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Bu değişiklikle birlikte okulların zeminlerinin altına otopark yapılabilmesinin de önü açılmış oldu. 

Otopark koşulunu yerine getirmeyen binalara ruhsat yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelikle, büyük kentlerin en büyük sorunu olarak dikkat çeken otoparklar için yeni düzenlemeler getiriliyor. Bakanlık "Otopark Yönetmeliği" ile birlikte, daha önce 3 daire için en az 1 otopark oluşturma şartı daire başına otopark  zorunluluğuna dönüştürülecek.  Yeni taslakta uygulanmak olan tanım ve kavramlara da açıklık getirilirken, açık otopark, ada içi otopark, ortak otopark, yeraltı otoparkı ve mekanik otopark gibi uygulamaların tanıma dahil edildiği gözlemlendi. 

Bakanlık taslağında değişiklik

Halen yürürlükte olan yönetmelik kapsamında otopark ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda belediye ve valiliklerin otopark bedeli alma uygulaması yeni taslak ile birlikte değişikliğe uğrayacak. Yeni değişiklik ile birlikte otopark bedelinin kim tarafından ve hangi usullere göre alınacağına ilişkin maddelerin yer aldığı bölümün kaldırılması gündeme geldi. Yalnızca parselinde ya da yapısında otopark tesisinin mümkün olmadığı hallerde yönetmeliğe uygun olarak otopark bedelinin isteneceği ibaresinin yer aldığı düzenlemede, ek olarak otopark yapımının mümkün olmadığı durumlarda zorunlu otoparkın azami 250 metrelik yürüme mesafesinde bulunma şartı da getirildi. 

Otopark zorunluluğu taşıyan binalar

Diğer taraftan yeni yönetmelik kapsamında otopark zorunluluğu taşıyan binalar da belirlendi. Buna göre toplu konut inşaatları, kamu kurum ve kuruluşları, tiyatro ve sinema gibi kültürel binalar, otel ve hastanelerde de otopark ihtiyacının kendi parsel ve bina bünyesinde karşılanma zorunluğu getirildi. Yürütülen hükümler ve kriterle ise şu şekilde belirlendi:

- Her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğu getirildi
- Mağaza, banka ve dükkanlarda otoparklara 30 metre, market ve AVM"lerde 20 metre maksimum uzaklık sınırı getirildi.
- Hastanelerde 75 metrekare başına 1 otopark alanı, ibadet yerlerinde ise 100 metrekareye en az bir araçlık otopark yeri ayrılma zorunluluğu getirildi.
- Bu kriterleri yerine getirmeyenlere yapı kullanım izninin verilmemesi kararlaştırıldı
- Ayrılan otopark alanlarından 50'de 1'i elekrikli araçlara ayrılacak. 
- Açık otoparkların zemininin su geçiren malzemedene yapılması esas olacak.
- Tüm otopark inşaatlarında otopark alanının yüzde 1'lik kısmına ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. 
- Kaldırımlar ve yayalara ayrılmış kısımlar otopark olarak kullanılamayacak
- Yeni bir kavram olarak Park et-Devam et türü otoparklar, toplu taşıma istasyonu, aktarma noktaları ve duraklara en fazla 500 metre mesafede tesis edilecek