OVP'den ekonomiye yeni argüman: Arazi Bankacılığı

Hafta içinde açıklanan Orta Vadeli Program, atıl tarım arazilerin üretime kazandırılması hedefini yönlendirecek Arazi Bankacılığı modelinin uygulamaya alınmasını öngörüyor

OVP'den ekonomiye yeni argüman: Arazi Bankacılığı

 

2018-2020 dönemlerinde Türkiye ekonomisine yön verecek ilkelerin belirlendiği Orta Vadeli Program, atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacına kanalize olacak Arazi Bankacılığı modeline atıfta bulundu. Türkiye'da tarımsal desteklerin sürdürülmesi hedefi kapsamında ele alınan Arazi Bankacılığı modeli atıl durumdaki tarım arazilerinin üretimi kazandırılmasını sağlayacak.

Arazi Bankacılığı nedir?

Orta Vadeli Program'ın en önemli hedeflerinden biri olarak biçimlenen büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş, tarımsal kredi ve hibeler, bu süreçte bürokratik işlemlerin azaltılması, tahsis sürelerinin minimzasyonu, teminat sorunlarının giderilmesi ve maksimum limitlerin artırılması gibi önlemlerden oluşan tarıma destek politikalarında Türkiye için yeni bir argümana yer verildi. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedefine kanalize olacak Arazi Bankacılığı modeli, tarım arazilerinin kullanımına ilişkin sorunların da ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütecek. Bu amaçla oluşturulan dinamiklerden biri olacak model, farklı ülkelerde de uygulanmakta olan ve tarım arazileri piyasasını etkinleştirmeye yönelik uygulamalardan hareketle oluşturulacak. 

Fransa örneği: Kar amacı gütmeyen kuruluş

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin sürdürülebilir Kullanımı Çalışma Grubu Raporu'ndan edinilen bilgiye göre, dünyanın güçlü ekonomilerinde uygulanmakta olan Arazi Bankacılığı'na ilişkin en önemli referans, Fransa'da bulunuyor. Bu ülkedeki Arazi Geliştirme ve Kırsal Yerleşim Birliği'nin arazi bankacılığı modeline ilişkin önemli bir örnek olarak gösterildiği raporda, üretici örgütleri, tarımla ilgili tüzel kişilikler ve meslek kuruluşları bölgesel ölçekte ve kamu yararı kapsamındaki Arazi BankacılığıI'na destek verecek. Tüzel kişiliğe sahip bu kuruluş kar amacı gütmeyecek.  

Arazi bankası nasıl işleyecek?

Fransa'daki örnekten hareketle piyasadan gönüllü alım-satım ilkesi kapsamında tarım arazisi satın alma işlemleri gerçekleştirmesi beklenen Arazi Bankası, modeli, satışa sunulan yıllık tarım arazilerinin yüzde 20-25'lik kısmının satışının yönlendirilmesini gerçekleştirebilecek bir rol oynayacak. İşleyen tarım arazisi piyasasının teşviikin hedefleyen uygulama, tarım arazilerinin alım satımı yanı sıra, kredi temini, ortakçılık, kredi işlerinin düzenlenmesi gibi işlemler de yürütecek. 

Orta Vadeli Program'dan tarıma destek

Hafta içinde açıklanan Orta Vadeli Program'da Arazi Bankacılığı dışında tarıma destek politikalarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu kapsamda su kanunu, tarım teknolojilerinin genişletilmesi, atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, arazilerde verimliliğin yükseltilmesi, gıda enflasyonuna yönelik tedbirler ve canlı hayvan üretiminin artırılması gibi uygulamalar pratiğe geçirilecek.