Pendik Yat Limanı imar planı askıya çıktı

Pendik Yat Limanı imar planı 17 Nisan 2015 tarihinde askıya çıktı.

Pendik Yat Limanı imar planı askıya çıktı

Pendik Yat Limanı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı. İmar planı 16 Mayıs 2015’te askıdan inecek.

Pendik Yatı Limanı imar plan notları;

1.    3621 sayılı kıyı kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyulması zorunludur.

2.    Dolgu alanlarının inşaatı ve kullanımı sırasında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunması seyir emniyeti ve can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınarak gereken yerlere gece ve gündüz ışıklı markalama işaretlerinin konulması zorunludur.

3.    Uygulama aşamasında kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca işletme izni alınması zorunludur.

4.    Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla yol bağlantısı, ilgili idare tarafından sağlanacaktır.

5.    Botaş Boru Hattı Kuşağı ve Park alanlarında yapı yapılamaz.

6.    Botaş’ın 08,01.2009 tarih ve 866 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Aksi durumda sorumluluk belediyeye aittir.